Cursus Het recht van gebiedsontwikkeling en hoofdlijnen en grondbeleidsinstrumenten (I) (onderdeel modulaire cursus)

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,3

Tijdens deze bijeenkomst zal – na een beknopt overzicht van de voor gebiedsontwikkeling relevante regelgeving en actoren – de opzet van de cursus en de samenhang tussen de verschillende onderdelen daarvan (begrippen, kostenverhaal, de regeling inzake kostenverhaal in de Omgevingswet, financiële bijdragen) worden ingegaan op het grondbeleidsinstrumentarium. Daarbij komen zowel het wettelijk kader voor grondverwerving (voorkeursrecht, onteigening) als de instrumenten voor kostenverhaal (privaatrechtelijk en publiekrechtelijk) aan de orde.

Deze bijeenkomst is onderdeel van de Modulaire basiscursus Gebiedsontwikkeling; alle relevante aspecten van het publiek- en privaatrecht. In deze modulaire cursus (4 delen) wordt door docenten afkomstig uit de praktijk en de wetenschap op intensieve en interactieve wijze een totaalbeeld geboden van de juridische aspecten van locatie- en vastgoedontwikkeling.

Indien u één of meer, maar niet alle onderdelen van de cursus volgt, is het mogelijk om het Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling 3e druk 2023 ad € 59,- incl. BTW te bestellen via deze link.

Startdatum

Dinsdag 4 maart 2025

Tijdstip

13.00 - 17.15

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 480,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 40,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren, projectleiders en adviseurs bij zowel overheden als marktpartijen (projectontwikkelaars, bouwondernemingen en corporaties)

Niveau

Basis

NOvA punten

4

Aantal deelnemers

30

Rechtsgebieden
, , , , , , ,

12.30 - 13.00 uur ontvangst met (warme) snack
13.00 - 14.45 uur samenwerkingsvormen en kostenverhaal door prof. dr. ir. A.G. Bregman
14.45 - 15.00 uur pauze
15.00 - 17.15 uur grondbeleidsinstrumenten (onteigening, voorkeursrecht en kalvelruil) door mr. J.F. de Groot

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering kan kosteloos geschieden tot uiterlijk 7 augustus 2024. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Indien wordt geannuleerd na bovengenoemd tijdstip, is het gehele cursusgeld verschuldigd. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

4

prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

mr. J.F. (Jan Frans) de Groot

Staatsraad bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
4
maart
2025
 480,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.