Studiemiddag Selectie van inschrijvers; heeft u een klik met uw inschrijver c.q. opdrachtgever?

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
  • Nieuw

Bij de aanbesteding van grote of complexe bouwprojecten is de samenwerking met de aannemer en de architect van steeds groter belang. Een goede samenwerking voorkomt dan wel beperkt geschillen en problemen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, is de gedachte. Naast voorkoming van bouwfouten is een goede samenwerking ook essentieel als het gaat om projecten waar een zorgvuldige communicatie met bijvoorbeeld huurders of omwonenden een voorwaarde is voor het slagen van het project, bijvoorbeeld bij de verbouwing van een verzorgingstehuis.

 

Aanbestedende diensten willen bij de aanbesteding van werken en aan werken-gerelateerde diensten daarom graag vooraf inschrijvers selecteren op ‘klik’ of goede samenwerking. De vraag is of en hoe dit aspect meegenomen kan worden binnen de kaders van het aanbestedingsrecht. Enige mate van subjectiviteit lijkt te zijn toegestaan, maar waar ligt precies de grens? Verschilt dit per opdracht? En zijn presentaties of interviews toegestaan als selectiemethode?

 

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op deze en andere vragen en worden concrete handvaten gegeven m.b.t. de wijze waarop hiermee moet worden omgegaan in aanbestedingsprocedures. Ook wordt gekeken naar de wijze waarop een ondernemer zich op dat punt (onderscheidend) kan profileren bij het indienen van een inschrijving. Daarnaast zal in worden gegaan op de jurisprudentie op dit terrein m.b.t. de mogelijkheden en de kaders en komt de wijze waarop rechters omgaan met (het toetsen van) beoordelingsmethodieken op het grensvlak tussen objectiviteit en subjectiviteit ter sprake.

Startdatum

Woensdag 11 maart 2020

Tijdstip

13.00 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding ondernemersselectie en aanbesteding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.45 uur vervolg inleiding a.d.h.v praktijkvoorbeelden en casuïstiek
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. G.J. (Griselda) Bosma LLM

Jurist bouw- en aanbestedingsrecht Bosma Legal

mr. G.R. (Geke) Werkman-Bouwkamp

Zelfstandig gevestigd aanbestedingsjurist werk&bouw en Docent Hanzehogeschool Groningen
11
maart
2020
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.