Studiemiddag Klimaatverandering en aanbestedingsrecht

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
  • Nieuw

Overheidsopdrachten en speciale-sectoropdrachten kunnen een mooie bijdrage leveren aan de noodzakelijke realisatie van CO2-reductiedoelstellingen. Overheden en speciale-sectorbedrijven kopen jaarlijks voor miljarden euro’s in en veel opdrachten worden geplaatst in sectoren waar een substantiële CO2-reductie kan worden behaald. De Aanbestedingswet 2012 bevat diverse mogelijkheden om duurzaamheidsdoelstellingen in aanbestedingen te integreren. Tegelijkertijd ervaren inschrijvers en aanbesteders nogal wat juridische uitdagingen bij het doorlopen van een aanbesteding voor een circulair of duurzaam project. Er komen bijvoorbeeld vragen op over de manier waarop circulariteit of duurzaamheid moet worden gedefinieerd, welke minimumeisen hieraan kunnen worden gesteld, hoe duurzaamheidsaspecten kwalitatief op meerwaarde kunnen worden beoordeeld en hoe de levenscycluskosten van een product of werk een rol kunnen spelen bij de gunningscriteria. In de bijeenkomst komen al deze onderwerpen aan bod. Verder wordt aandacht besteed aan innovatieve aanbestedingsprocedures en contractvoorwaarden, met meer ruimte voor klimaataspecten. Deze bijeenkomst is interessant voor zowel inschrijvers als aanbesteders die hiermee worstelen en die de kansen om zich binnen aanbestedingen op duurzaamheid en circulariteit te onderscheiden beter willen benutten.

Startdatum

Donderdag 10 oktober 2019

Einddatum

Donderdag 10 oktober 2019

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 30,00 excl. BTW
DDD

Ja

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
,

13.00 - 13.30 uur ontvangst

13.30 - 15.00 uur inleiding

15.00 - 15.15 uur pauze

15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. J.W.A. (Janet) Meesters

Advocaat DLA Piper
10
oktober
2019
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.