Studiemiddag Aanbesteden met het innovatiepartnerschap

De Zilveren Vosch, Plompetorengracht 3, 3512 CA UTRECHT
  • Waardering 8,2
  • Zeer informatief

In onze veranderende wereld bestaat een grote behoefte aan innovatie. Niet alleen om met de tijd mee te gaan, maar juist ook om duurzame doelstellingen te behalen. Toch blijkt het in de praktijk vaak lastig om innovaties in te kopen. Sinds 1 juli 2016 bevat de herziene Aanbestedingswet hiervoor een oplossing: het innovatiepartnerschap. Het innovatiepartnerschap is een aanbestedingsprocedure waarin het ontwikkelen van innovatieve oplossingen wordt gecombineerd met het daadwerkelijk inkopen van de innovatie. Op deze wijze kunnen (publieke) opdrachtgevers beter inspelen op maatschappelijke vraagstukken en technologische ontwikkelingen.

Na het volgen van deze bijeenkomst weet u:
• wat het innovatiepartnerschap inhoudt;
• wanneer u voor het innovatiepartnerschap kiest;
• wat zijn de juridische do’s en don’ts en
• hoe een innovatiepartnerschap goed verloopt.

Tijdens deze bijeenkomst combineert u de opgedane juridische kennis ook direct met de praktijk. U krijgt concrete handreikingen om zelf een innovatiepartnerschap uit te gaan voeren.

Startdatum

Donderdag 28 november 2019

Einddatum

Donderdag 28 november 2019

Tijdstip

13.00 - 17.15 uur

Locatie

De Zilveren Vosch, Plompetorengracht 3, 3512 CA UTRECHT

Prijs
 425,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, IBR publicatie 'Optimising the usability of the innovation partnership procedure for contracting authorities' en lunch
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

Rechtsgebieden
,

12.15 - 13.00 uur ontvangst met een lunch
13.00 - 15.00 uur juridische inleiding over het innovatiepartnerschap
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.15 uur praktische toepassing van het innovatiepartnerschap, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

4

ir. G.B.J. (Gerben) Hofmeijer Msc.

Consultant AT Osborne

mr. F.M.M. (Femke) Rasenberg

Advocaat AT Lawyers
28
november
2019
 425,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, IBR publicatie 'Optimising the usability of the innovation partnership procedure for contracting authorities' en lunch

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.