Online Studiemiddag Rechtsbescherming in het aanbestedingsrecht

Online, real-time en interactief
  • Nieuw

De rechtsbescherming van ondernemers bij aanbestedingen is voortdurend in beweging. Een niet aflatende stroom aan jurisprudentie biedt telkens een nieuwe kijk op verschillende aspecten van dit terrein. Ook de wetgever zit niet stil. In deze online bijeenkomst worden verschillende aspecten van de rechtsbescherming bij aanbestedingen behandeld.

Onder meer de volgende onderwerpen komen aan de orde:
• Verhouding Unierecht en nationaal recht
• Motiveringsplichten
• Termijnen
• Procesbelang
• Rechtsverwerking
• Vernietiging van overeenkomst
• Mogelijkheden om gesloten overeenkomst aan te tasten

Na deze bijeenkomst bent u op de hoogte van actuele jurisprudentie en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en is uw kennis van het juridisch kader opgefrist.

Als u zelf een vraag of casus instuurt (naar onderwijs@ibr.nl, bij voorkeur voor dinsdag 1 september 2020), komt deze mogelijk geanonimiseerd aan de orde tijdens de bijeenkomst.

Startdatum

Donderdag 1 oktober 2020

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief

Prijs
 320,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en Praktijkboek Rechtsbescherming in het aanbestedingsrecht
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Online cursussen

Rechtsgebieden
, ,

13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:
• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen. Uit het Webinar-systeem halen wij uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Het beantwoorden van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus, en wel binnen een week na het volgen van de online cursus. De cursist kan, gedurende die week, de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.

3

mr. dr. A.J. (Arthur) van Heeswijck

Advocaat Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat
1
oktober
2020
 320,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en Praktijkboek Rechtsbescherming in het aanbestedingsrecht

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.