Actualiteitencolleges Nationaal en Europees Aanbestedingsrecht (I en II)

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Deze bijeenkomst bestaat uit twee dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan beide dagdelen genieten voorrang en krijgen korting. Er is ruime gelegenheid voor discussie.

Actualiteitencollege Nationaal Aanbestedingsrecht (I)
Het aanbestedingsrecht blijft zich sterk ontwikkelen. Op tal van deelterreinen wordt er tegenwoordig aanbesteed. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor zowel aanbestedende diensten als inschrijvers. Een van de bronnen van ontwikkeling is de rechtspraak alsmede de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. De uitspraken zijn een wekelijks terugkomend fenomeen op rechtspraak.nl. (en op www.commissievanaanbestedingsexperts.nl). Wie kan dat nog bijhouden?

In dit actualiteitencollege worden de recente ontwikkelingen op het gebied van het aanbestedingsrecht van het afgelopen jaar besproken m.n. aan de hand van relevante nationale jurisprudentie.

Actualiteitencollege Europees Aanbestedingsrecht (II)
Hoe nationaal is het aanbestedingsrecht nog? Kennis van het Europese aanbestedingsrecht en dan met name de Europese rechtspraak is onmisbaar voor een goed uitgeoefende aanbestedingsrecht praktijk. Het aantal uitspraken op Europees niveau neemt toe. In deze bijeenkomst wordt een aantal recente Europese uitspraken besproken en nader toegelicht mede in het zicht van de nationale rechtspraak. Het gaat om representatieve zaken alsmede zaken die de ontwikkeling verder brengen. Het bijhouden van de nationale rechtspraak op aanbestedingsrechtelijk gebied is soms al te veel werk, te vaak schiet het Europese recht er dan ook bij in. Worstelt u dus met tijd, volg deze bijeenkomst.

Startdatum

Dinsdag 17 december 2019

Tijdstip

09.15 - 17.00 uur

Dagdelen

2

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 695,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 50,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

34

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

6

Rechtsgebieden

Dagdeel (I):
08.45 - 09.15 uur ontvangst
09.15 - 10.50 uur inleiding mr. B.J.H. Blaisse-Verkooyen
10.50 - 11.10 uur pauze
11.10 - 12.45 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

12.45 - 13.30 uur lunch voor deelnemers aan beide dagdelen

Dagdeel (II):
13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.05 uur inleiding mr. M.M. Fimerius
15.05 - 15.25 uur pauze
15.25 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

6

mr. B.J.H. (Babette) Blaisse-Verkooyen

Advocaat / Partner Pot Jonker Advocaten N.V.

mr. M.M. (Greetje) Fimerius

Advocaat / Partner Maasdam Broers Fischer Advocaten
17
december
2019
 695,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.