Actualiteitencollege Nationaal Aanbestedingsrecht (I)

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Direct op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
  • Erkend certificaat

Het aanbestedingsrecht blijft zich sterk ontwikkelen. Op tal van deelterreinen wordt er tegenwoordig aanbesteed. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor zowel aanbestedende diensten als inschrijvers. Een van de bronnen van ontwikkeling is de rechtspraak alsmede de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. De uitspraken zijn een wekelijks terugkomend fenomeen op rechtspraak.nl. (en op www.commissievanaanbestedingsexperts.nl). Wie kan dat nog bijhouden?

In dit actualiteitencollege worden de recente ontwikkelingen op het gebied van het aanbestedingsrecht van het afgelopen jaar besproken m.n. aan de hand van relevante nationale jurisprudentie. Er is ruime gelegenheid voor discussie.

Deze bijeenkomst bestaat uit twee dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan beide dagdelen genieten voorrang en krijgen korting. In de middag vindt het Actualiteitencollege Europees Aanbestedingsrecht (II) plaats.

Startdatum

Dinsdag 17 december 2019

Tijdstip

9.15 - 12.45 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

34

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

DDD

Ja

NOvA punten

3

Rechtsgebieden
,

08.45 - 09.15 uur ontvangst
09.15 - 10.50 uur inleiding mr. B.J.H. Blaisse-Verkooyen
10.50 - 11.10 uur pauze
11.10 - 12.45 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. B.J.H. (Babette) Blaisse-Verkooyen

Advocaat / Partner Pot Jonker Advocaten N.V.
17
december
2019
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.