Actualiteitencollege Europees Aanbestedingsrecht (II)

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Direct op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
  • Erkend certificaat

Hoe nationaal is het aanbestedingsrecht nog? Kennis van het Europese aanbestedingsrecht en dan met name de Europese rechtspraak is onmisbaar voor een goed uitgeoefende aanbestedingsrecht praktijk. Het aantal uitspraken op Europees niveau neemt toe. In deze bijeenkomst wordt een aantal recente Europese uitspraken besproken en nader toegelicht mede in het zicht van de nationale rechtspraak. Het gaat om representatieve zaken alsmede zaken die de ontwikkeling verder brengen. Het bijhouden van de nationale rechtspraak op aanbestedingsrechtelijk gebied is soms al te veel werk, te vaak schiet het Europese recht er dan ook bij in. Worstelt u dus met tijd, volg deze bijeenkomst. Er is ruime gelegenheid voor discussie.

Deze bijeenkomst bestaat uit twee dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan beide dagdelen genieten voorrang en krijgen korting. In de ochtend vindt het Actualiteitencollege Nationaal Aanbestedingsrecht (I) plaats.

Startdatum

Dinsdag 17 december 2019

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

34

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

DDD

Ja

NOvA punten

3

Rechtsgebieden
,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.05 uur inleiding mr. M.M. Fimerius
15.05 - 15.25 uur pauze
15.25 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. M.M. (Greetje) Fimerius

Advocaat / Partner Maasdam Broers Fischer Advocaten
17
december
2019
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.