Actualiteitencollege Jurisprudentie Nationaal en Europees Aanbestedingsrecht

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,1

Het aanbestedingsrecht blijft zich ontwikkelen. Die ontwikkeling vindt onder andere plaats via de Europese en nationale rechtspraak alsmede de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Wekelijks worden er nieuwe uitspraken en adviezen gepubliceerd. Deze aanhoudende stroom aan jurisprudentie heeft gevolgen voor zowel aanbestedende diensten als inschrijvers, maar wie kan het nog bijhouden?

In dit actualiteitencollege worden de recente ontwikkelingen op het gebied van het aanbestedingsrecht van het afgelopen jaar in één dag besproken aan de hand van de relevante jurisprudentie en adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Er is ruimschoots gelegenheid voor discussie. Tijdens deze cursus zal de ‘Didam-jurisprudentie’ niet besproken worden. Deze jurisprudentie komt aan de orde in de online cursus Gebiedsontwikkeling na Didam op 18 september 2024.

Het studiemateriaal zal alleen digitaal verstrekt worden. Een papieren exemplaar bestellen is niet mogelijk.

Startdatum

Donderdag 1 februari 2024

Tijdstip

09.15 - 17.00 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 740,00excl. BTW incl. lunch en incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

34

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

6

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , ,

08.45 - 09.15 uur ontvangst
09.15 - 10.50 uur inleiding mr. M.M. Fimerius
10.50 - 11.10 uur pauze
11.10 - 12.45 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting
12.45 - 13.30 uur lunch
13.30 - 15.05 uur inleiding mr. B.J.H. Blaisse-Verkooyen en mr. O.L. van der Pol
15.05 - 15.25 uur pauze
15.25 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

6

mr. B.J.H. (Babette) Blaisse-Verkooyen

Advocaat / Partner Pot Jonker Advocaten N.V.

mr. M.M. (Greetje) Fimerius

Advocaat / Partner Maasdam Broers Fischer Advocaten

mr. O.L. (Oscar) van der Pol

Advocaat Pot Jonker Advocaten N.V.
1
februari
2024
 740,00excl. BTW incl. lunch en incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.