Online Cursus Wezenlijke wijziging

Online, real-time en interactief
  • Waardering: 8,4

Europees aanbesteed overeenkomsten mogen niet onbeperkt worden gewijzigd. Sterker nog: het verbod om wezenlijk te wijzigen is in de praktijk zijn eigen leven gaan leiden. Zelfs met de toegenomen wijzigingsmogelijkheden die momenteel in de Aanbestedingswet zijn opgenomen, bestaat nog steeds de indruk van een zeer restrictief kader.

 

In deze online cursus neemt Erik Plas u mee in enkele highlights uit zijn proefschrift ‘Wezenlijke wijziging in het aanbestedingsrecht’. Rode draad daarbij is de vraag of die indruk van een zeer restrictief kader wel terecht is. Na een introductie van wat het verbod om wezenlijk te wijzigen inhoudt, vestigt hij met name de aandacht op de toegenomen wijzigingsmogelijkheden en de transparantieverplichtingen die daar soms bij horen. Eveneens aan de orde komen de thema’s als coulance, schikkingen, en het beroep op onvoorziene omstandigheden.

 

Tijdens de cursus bestaat volop gelegenheid voor vragen en discussie.

Startdatum

Woensdag 29 januari 2025

Tijdstip

13.00 uur - 15.15 uur

Locatie

Online, real-time en interactief

Prijs
 335,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en incl. proefschrift Wezenlijke wijziging in het aanbestedingsrecht (ad € 72,- incl. BTW)
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

2

Soort

Online cursussen

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 14.00 uur inleiding
14.00 - 14.10 uur pauze
14.10 - 15.15 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. Bij verhindering kan een plaatsvervanger (van binnen of buiten de organisatie van de deelnemer) zonder bijbetaling, de deelnameplaats in nemen. De gegevens van de plaatsvervanger worden – indien mogelijk – voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail (onderwijs@ibr.nl) aan het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht meegedeeld.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:

  • Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de onlinecursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
  • Het Webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
  • Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
  • Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
  • Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.
  • Het recht op een certificaat vervalt indien de deelnemer niet binnen twee weken het evaluatieformulier heeft ingevuld.
  • Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd, indien aan bovenstaande vereisten is voldaan.
2

mr. dr. drs. H. (Erik) Plas

Advocaat Infense Advocaten
29
januari
2025
 335,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en incl. proefschrift Wezenlijke wijziging in het aanbestedingsrecht (ad € 72,- incl. BTW)

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.