Studiemiddag Maatschappelijk verantwoord aanbesteden: van Mogelijkheden naar Verplichtingen

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Nieuw

In het laatste decennium zijn aanbestedingen een steeds grotere rol gaan spelen in de strijd tegen klimaatverandering en het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen uit de EU Green Deal of de Parijs Akkoorden. Ook de Europese Commissie, de Nederlandse overheid, aanbestedende diensten en marktpartijen zien en erkennen het potentieel van de aanbesteding als instrument om bij te dragen aan een duurzame wereld. De praktijk laat echter zien dat duurzaamheid toch nog vaak een marginale rol speelt in Nederlandse aanbestedingen.

Deze vaststelling heeft gevolgen voor de rol van zowel het Europees als het nationaal aanbestedingsrecht. Het leidt tot een – tot nu toe onderbelichtte – discussie over de toekomstbestendigheid van dit rechtsgebied. Welke rol kan het aanbestedingsrecht spelen in het licht van klimaatverandering? En: welke rol zou het moeten spelen?

In het themanummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht ‘Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden: van Mogelijkheden naar Verplichtingen’ dat in februari 2021 verscheen werden de vragen en ontwikkelingen beschreven, onderzocht, geduid, en kritisch tegen het licht gehouden.
In deze bijeenkomst, die voortvloeit uit het themanummer, wordt de veranderende maatschappelijke context waarin het aanbestedingsrecht zich bevindt en de daarmee gepaarde (veranderende) rol van dit rechtsgebied aan de hand van een aantal thema’s, die ook aan de orde komen in de verschillende artikelen in het themanummer, bediscussieerd: duurzaam specificeren, levenscycluskosten, open en concrete aanbestedingsrechtelijke verplichtingen, uitsluitingsgronden en abnormaal lage inschrijvingen.

Startdatum

Dinsdag 22 maart 2022

Tijdstip

13.00 - 17.15 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 425,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

4

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , ,

12.30 - 13.00 uur ontvangst
13.00 - 15.00 uur inleiding mr. dr. W.A. Janssen over Maatschappelijk Verantwoord aanbesteden: Van Mogelijkheden naar Verplichtingen
- MVA in de praktijk
- Juridisering van duurzaamheidsdoelstellingen
- Actuele ontwikkeling richting verplichtingen in de EU Green Deal en in Nederland
- Huidige verplichtingen in Europees en Nederlands recht
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.15 uur inleiding mr. J.W.A. Meesters over het aanbestedingsrecht in ontwikkeling: huidige juridische mogelijkheden en toekomstige ontwikkelingen
- Duurzaam specificeren
- Uitsluitingsgronden
- Gunnen op de laagste levenscycluskosten
- Abnormaal lage inschrijvingen

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs, zoals op de website vermeld, toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Vanaf 25 september geldt op veel plekken het verplichte coronatoegangsbewijs (test-, vaccinatie-, of herstelbewijs) en gezondheidscheck. Zo ook op zakelijke evenementen.

Klik hieronder op de link van de betreffende locatie voor de voorwaarden per locatie.

Jaarbeurs MeetUp: https://www.jaarbeurs.nl/veilig
BCN Utrecht CS: https://www.bcn.nl/nieuws-categorie/voelde-u-ook-zon-afstand
La Vie Meeting Center: https://www.lavieutrecht.nl/meeting-hygienics/
Babylon Hotel Den Haag: https://www.edenhotels.nl/en/together-against-covid-19/

4

mr. dr. W.A. (Willem) Janssen

Universitair hoofddocent / Onderzoeker, Centre for Public Procurement Universiteit Utrecht

mr. J.W.A. (Janet) Meesters

Advocaat DLA Piper Nederland N.V.
22
maart
2022
 425,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.