Crash course aanbesteden voor bouwrechtjuristen

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Nieuw

De meeste bouwrechtjuristen krijgen in hun praktijk vroeg of laat te maken met het aanbestedingsrecht. Deze basiscursus biedt daarom een eerste grondige kennismaking met het aanbestedingsrecht. De grote thema’s in het aanbestedingsrecht worden behandeld door docenten met veel ervaring in de praktijk.

 

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • hoofdlijnen van het aanbestedingsrecht;
  • uitzonderingen op de aanbestedingsplicht;
  • aanbestedingsprocedures;
  • inschrijving, selectie en gunningscriteria;
  • aanbesteden bij gebiedsontwikkeling;
  • rechtsbescherming in aanbestedingsgeschillen en bij aanbesteding.

 

De doelgroep is Advocatuur en Academisch geschoolde (bedrijfs-)juristen en ambtenaren die met aanbestedingen te maken hebben of zullen krijgen.

Startdatum

Dinsdag 11 maart 2025

Tijdstip

9.30 - 17.00

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 740,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 40,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Aantal deelnemers

30

Niveau

Basis

NOvA punten

6

Rechtsgebieden
, ,

09.00 - 09.30 uur ontvangst

09.30 - 11.00 uur inleiding mr. L.E.M. (Liesbeth) Haverkort en mr. drs. drs. H. (Erik) Plas

11.00 - 11.15 uur pauze

11.15 - 12.45 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

12.45 - 13.30 uur lunch

13.30 - 15.00 uur inleiding mr. L.M. (Louisa) Engels en mr. G.J. (Georg) Huith

15.00 - 15.15 uur pauze

15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden


Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.


Annuleringsvoorwaarden


Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. Bij verhindering kan een plaatsvervanger (van binnen of buiten de organisatie van de deelnemer) zonder bijbetaling, de deelnameplaats in nemen. De gegevens van de plaatsvervanger worden – indien mogelijk – voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail (onderwijs@ibr.nl) aan het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht meegedeeld.


Betalingsvoorwaarden


Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

6

mr. L.M. (Louisa) Engels

Advocaat Croon Huith

mr. L.E.M. (Liesbeth) Haverkort

Advocaat Infense Advocaten

mr. G.J. (Georg) Huith

Advocaat / Partner Croon Huith

mr. dr. drs. H. (Erik) Plas

Advocaat Infense Advocaten
11
maart
2025
 740,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.