1e VBR Seminar: Aanbesteden, maar dan goed

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Suzanne Brackmann zal in vogelvlucht enkele onderwerpen behandelen die je in bijna elke aanbestedingsprocedure tegenkomt:

  • In het bestek worden vaak merken genoemd. Mag dat eigenlijk wel (spoiler: nee), hoe moet je er dan mee omgaan, en wat kan je als inschrijver doen?
  • In het verlengde hiervan speelt de discussie over de woorden ‘of gelijkwaardig’. Wie bepaalt of er iets gelijkwaardig is? Hoe krijgt dat een plek in de aanbesteding?
  • Vanuit Europa komen er steeds meer, soms gedetailleerde eisen en voorschriften met betrekking tot duurzaamheid.
  • In de vierde Nota van Inlichtingen staat bij vraag 788 dat bestekspost XYZ geschrapt moet worden. De aanbestedende dienst verstrekt geen nieuw document. In je inschrijving heb je voor de bestekspost toch een prijs aangeboden. Mag je dat na inschrijving nog aanpassen?
  • Tijdens de uitvoering van de overeenkomst plaatste de opdrachtgever bestellingen bij de opdrachtnemer die buiten de scope van de opdracht vallen. Mag dat? Wat zijn je mogelijkheden als concurrent van de opdrachtnemer?

Verder is er uiteraard ruimte voor allerlei onderwerpen die leven bij de deelnemers. Suzanne Brackmann zal op basis van haar brede, parate kennis alle vragen beantwoorden.

Na de pauze zal Erik enkele highlights uit zijn proefschrift ‘Wezenlijke wijziging in het aanbestedingsrecht’ toelichten. Europees aanbestede overeenkomsten mogen alleen worden gewijzigd binnen de grenzen van de Aanbestedingswet. Wordt er wezenlijk gewijzigd, dan bestaat het risico op vernietiging van de overeenkomst en/of schadeplichtigheid. In de praktijk bestaat daarbij de indruk van een restrictief kader. Erik zal aan de hand van drie onderwerpen toelichten waarom die indruk onterecht is: vooraf flexibiliteit inbouwen; ruimte voor meer- en minderwerk; kostenverhogende en onvoorziene omstandigheden.

Startdatum

Vrijdag 22 maart 2024

Tijdstip

13.30 - 16.30 uur

Dagdelen

1

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

75

Doelgroep

Advocaten, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, juridische professionals, Leden van de Vereniging voor Bouwrecht

Niveau

Verdieping

Soort

VBR / VBR-A, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
,

13.30 - 14.00 uur inloop
14.00 - 14.10 uur Opening door voorzitter
14.10 - 15.00 uur Inleiding
15.00 - 15.20 uur Pauze
15.20 - 16.10 uur Inleiding
16.10 - 16.30 uur Discussie en afsluiting
Vanaf 16.30 Borrel

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de VBR (Vereniging voor Bouwrecht).

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht zie: http://www.verenigingvoorbouwrecht.nl/lidmaatschap/

Deelname is gratis, maar inschrijven is opdagen: don’t spoil the party!

Annuleringen kunnen tót 15 maart 2024  schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 35,- administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren. http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

mr. S.C. (Suzanne) Brackmann

Directeur tevens advocaat Brackmann Aanbestedingsspecialist

mr. dr. drs. H. (Erik) Plas

Advocaat Infense Advocaten
22
maart
2024
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.