3e VBR Seminar: Verzekeringen in de bouw

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Bouwpartijen, zoals uitvoerders, architecten, ingenieurs, aannemers en opdrachtgevers, hebben vanuit hun professie te maken met uiteenlopende verzekeringen die door de markt worden aangeboden. De CAR-verzekering is een van de meest gesloten en besproken verzekeringen maar zeker niet de enige relevante verzekering voor de bouw. Voor bouwjuristen is kennis van de werking van bouwverzekeringen, zoals dekkingen en uitsluitingen, essentieel. Verzekeringskwesties leiden dikwijls tot geschillen. In dit derde VBR seminar wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen rondom de bouwverzekering. Daarbij is ervoor gekozen om zowel vanuit de architectenbranche als vanuit uitvoerderszijde een perspectief op bestaande bouwverzekeringen en daarmee gepaard gaande uitdagingen te geven. Zo komen vanuit de architectenbranche praktijkervaringen met aansprakelijkheid/verzekering van ontwerpwerkzaamheden aan bod en wordt onder meer de dekkingsgraad onder DNR 2011 besproken. Vanuit uitvoerderszijde zal ingegaan worden op de CAR-verzekering, bouwkwaliteitsverzekering, en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (Professional Indemnity). Afgesloten wordt met een overview van de stand van de bouwverzekering anno 2019: welke bouwwerkzaamheden kunnen wel of niet worden gedekt, welke zouden moeten worden gedekt en waar liggen mogelijkheden voor verbetering?

Let  op: Deze bijeenkomst is enkel toegankelijk voor leden van de Vereniging voor Bouwrecht. Zie ‘toelating’ hieronder.

Startdatum

Donderdag 19 september 2019

Tijdstip

13.30 - 16.30 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

79

Doelgroep

Advocatuur | Juristen werkzaam bij de overheid | Bedrijfsjuristen | Juristen werkzaam in de verzekeringsbranche

Niveau

Verdieping

Soort

VBR / VBR-A

Rechtsgebieden

13.00 - 13.30 uur Ontvangst
13.30 - 13.40 uur Opening door Jacques Sluysmans
13.40 - 14.20 uur Inleiding door Michel Geertse over ‘De verzekering van ontwerp-advieswerkzaamheden’.
14.20 - 15.00 uur Inleiding door Tjalling Dorhout Mees en Anita de Ruiter, over ‘De verzekering van uitvoeringswerkzaamheden’.

15.00 - 15.25 uur Pauze

15.25 - 16.05 uur Inleiding door mr. Frank Schaaf over ‘Verzekeringen in de bouw: een overview’.
16.05 - 16.20 uur Plenaire discussie
16.20 - 16.30 uur Afsluiting
16.30 - 18.00 uur Borrel

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de Vereniging voor Bouwrecht. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht zie: http://www.verenigingvoorbouwrecht.nl/lidmaatschap/. Indien u reeds lid bent van de VBR-A en een lidmaatschap van de VBR afsluit ontvangt u korting op uw lidmaatschap. Voor meer informatie klik hier.

Deelname is gratis, maar inschrijven is opdagen: don’t spoil the party!
Annuleringen kunnen tot en met donderdag 12 september 2019 schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 25,- excl. BTW administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren.
http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

mr. A.P.E. (Anita) de Ruiter

Advocaat Nysingh advocaten-notarissen

dhr. M. (Michel) Geertse

mr. T.J. (Tjalling) Dorhout Mees

mr. F.R.A. (Frank) Schaaf

Advocaat Ekelmans & Meijer

prof. mr. J.A.M.A. (Jacques) Sluysmans

Advocaat Van der Feltz advocaten en bijzonder hoogleraar onteigeningsrecht Radboud Universiteit Nijmegen
19
september
2019
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.