NOvA erkenning

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft bij brief van 24 augustus 2012 het Instituut voor Bouwrecht (IBR) erkend als opleidingsinstituut. Dat is belangrijk en positief nieuws, niet alleen voor het IBR, maar vooral ook voor aan onze onderwijsbijeenkomsten deelnemende advocaten. De erkenning betekent namelijk dat het IBR aan advocaten in het kader van de Permanente Opleiding direct opleidingspunten mag toekennen indien u bijeenkomsten van het IBR bijwoont. De toekenning van punten die advocaten bij het IBR halen vergt van deze advocaten dus geen eigen administratieve inspanningen.

Tevens kan het IBR een incompany bijeenkomst voor advocaten laten erkennen voor het toekennen van opleidingspunten, indien het IBR wordt ingeschakeld om de bijeenkomst te organiseren.