mr. J.J. (Jacco) Karens

mr. J.J. (Jacco) Karens

Wetenschappelijk medewerker publiekrecht

Gespecialiseerd in:

 • Onderzoek
 • Onderwijs

Contactgegevens:

Expertisegebieden

 • Ruimtelijk bestuursrecht
 • Omgevingsrecht
 • Bestuursrechtelijke schadevergoeding
 • Gebiedsontwikkeling
 • Milieurecht

Wetenschappelijke publicaties in tijdschriften en bundels

2021

 • J.J. Karens en H.C.W.M. Moesker, Omgevingsrechtelijk instrumentarium voor duurzaam gebruik van daken, TBR 2021/128
 • B. Hoops en J.J. Karens, De verplichting tot aansluiting op warmtenetten in Duitsland en Nederland. Een rechtsvergelijkende analyse, TBR 2021/105
 • Rb. Noord Nederland, ECLI:NL:RBNNE:2020:4348, TBR 2021/36, m.nt. Karens
 • H.P. Wiersema, J.J. Karens e.a., ‘Kroniek Omgevingsplan’, TBR 2021/56

2020

2019

2018

2017

 • A.G. Bregman, K.J. de Graaf, J.J. Karens, A.Z.R. Koning, J. Struiksma, Handboek Bouwen op weg naar de Omgevingswet, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2017
 • A.G. Bregman en J.J. Karens, Stedelijke kavelruil: onmisbaar instrument bij organische gebiedsontwikkeling?!, TBR 2017/172
 • Naschrift A.G. Bregman en J.J. Karens bij: R. Bruinsma, ‘Een pleidooi tegen een Hamburgs venster in een dove gevel’, TBR 2017/76
 • A.G. Bregman en J.J. Karens, ‘Wat is het Hamburgs model en is het bruikbaar voor Nederland? Over de wijze waarop binnenstedelijke uitbreiding en geluidsregulering hand in hand gaan.’ TBR 2017/41
 • A.G. Bregman en J.J. Karens, ‘Infrastructurele NIMBY-projecten: de balans tussen algemeen belang en rechtsbescherming en nadeelcompensatie voor de burger’, Ars Aequi 2017/5, p. 446
 • Redactioneel: ‘AMvB Kwaliteitsborging voor het bouwen in voorhang’, Actualiteiten Bouwrecht, 4 mei 2017
 • Redactioneel: ‘Bouw en politiek; het blijft dit keer opvallend stil’, Actualiteiten Bouwrecht, 8 maart 2017
 • Redactioneel: ‘Afwijkingsvergunning geen rechtsgevolg van bestemmingsplan’, Actualiteiten Bouwrecht, 9 februari 2017
 • Redactioneel: ‘Wijzigingen in nadeelcompensatie en planschade in de invoeringswet Omgevingswet’, Actualiteiten Bouwrecht, 13 januari 2017
 • Redactioneel: ‘Meer flexibiliteit en differentiatie met de omgevingsvergunning bouwen onder de Omgevingswet. You win some, you lose some?’, Actualiteiten Bouwrecht, 12 januari 2017

2016