prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur / Hoogleraar Bouwrecht

Gespecialiseerd in:

 • Onderzoek
 • Onderwijs

Contactgegevens:

Evelien Bruggeman studeerde in 2003 af aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden (richting civiel recht). Daarna was zij van 2003 tot 2008 werkzaam bij het Instituut voor Bouwrecht. Hier werkte zij onder andere aan haar proefschrift ‘De koop-/aannemingsovereenkomst in breed perspectief’ waarop zij in januari 2010 promoveerde aan de TU Delft. Vanaf september 2008 is zij acht jaar werkzaam geweest bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden (sectie civiel). Daar werkte zij zowel voor het parket (Advocaten-Generaal), als de raad (raadsheren). Sinds september 2016 is zij weer verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht, eerst als senior juridisch medewerker privaatrecht, sinds januari 2020 is zij directeur van het Instituut. Met ingang van augustus 2020 is zij voor twee dagen in de week verbonden aan de Technische Universiteit Delft als hoogleraar Bouwrecht aan de faculteit Bouwkunde. Ze houdt zich sinds enige jaren bezig met een onderzoek naar de invloed van nieuwe (bouw)technieken op het bouwcontractenrecht, in het bijzonder de juridische aspecten van werken met Building Information Modelling (BIM).

Zij is vier jaar lid geweest van de Geschillencommissies Makelaardij en Garantiewoningen van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken en was meer dan vier jaar plaatsvervangend voorzitter van het College van Beroep van de Haagse Hogeschool. Ze is actief lid van de groep law@BIM, een internationaal netwerk van juristen dat zich bezighoudt met de juridische aspecten van werken met BIM o.a. op de bijeenkomsten van BuildingSMART. Daarnaast is ze General Secretary van de European Society of Construction Law. Ze geeft al meer dan vijftien jaar cursussen en lezingen voor juristen en niet-juristen o.a. op het gebied van de koop-/aannemingsovereenkomst, aanneming van werk, de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en de juridische aspecten van Building Information Modelling (BIM). Zij is vaste medewerker van het Tijdschrift voor Consumentenrecht en lid van de redactie van het Tijdschrift voor Bouwrecht en heeft diverse publicaties op haar naam staan, o.a. over de koop-/aannemingsovereenkomst, de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, constructieve veiligheid en de juridische aspecten van werken met BIM.

Expertisegebieden:

 • (Bouw)contractenrecht
 • Aanneming van werk
 • Kwaliteitsborging
 • Koop- aannemingsrecht
 • juridische aspecten van digitalisering in de bouw
 • Aanbestedingsrecht

Wetenschappelijke publicaties in tijdschriften en bundels (2008-heden)

2023

 • E.M. (Evelien) Bruggeman & S. Triches, Over aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht binnen het VGBouw 1992 en KBNL 2021 bouwteammodel, TBR 2023/43
 • E.M. (Evelien) Bruggeman, bijdrage aan: Elgar Encyclopedia of Comparative Law, ISBN: 978 1 83910 559 3

2022

2021

 • E.M. Bruggeman & J.R. Hoogendoorn, Digitalisering in het ontwerp- en bouwproces: het ei van Columbus en de ontdekking van een nieuwe wereld voor bouwrechtjuristen. Een eerste verkenning van de bescherming van BIM-modellen onder het IE-recht, TBR 2021/117
 • E.M. Bruggeman & C.E.C. Jansen, ‘Naar een coherent aanbestedings- en juridisch-administratief kader voor de bouw: voorstel voor een routekaart’, TBR 2021/99
 • E.M. Bruggeman & A.G.J. van Wassenaer, ‘Verslag Expertmeeting Herziening UAV-GC – 15 maart 2021’, TBR 2021/54
 • E.M. Bruggeman & A.G.J. van Wassenaer, ‘De basisprincipes van (goede) geïntegreerde contracten als toetsingskader voor de nieuwe UAV-GC’, TBR 2021/53
 • E.M. Bruggeman & J.R. Hoogendoorn, ‘Een eerste inventarisatie van juridische aandachtspunten bij het gebruik van digital twins: Twinning is winning’, TBR 2021/42

2020

2019

 • E.M. Bruggeman, ‘Het leerstuk van de uitleg en de consumentennieuwbouw- naar een andere wijze van uitleg van de overeenkomst?’, in: A.G. Bregman, E.M. Bruggeman, A.M.B. Chao & N. van Wijk – van Gilst, Eindafrekening met pepernoten. Voor een onbetaalbare bijdrage aan het bouwrecht and beyond. Liber amicorum prof. mr. dr. Monika Chao-Duivis, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2019, p. 595-613.
 • Legal aspects of Building Information Modelling (BIM) in the Netherlands: the procurement of a work with a BIM component – Part 2, Construction Law International (13) 2019/4, p. 56-64
 • E.M. Bruggeman, ‘Digitalisering in het Bouwrecht: een verkennende vergelijking tussen BIM en het DSO’, in: P.J. Huisman, A.R. Neerhof & F. van Ommeren, ‘Verwant met verband: Ruimte, Recht en Wetenschap’. Liber amicorum prof. mr. J. Struiksma, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2019, p. 279-289
 • E.M. Bruggeman  & M.A.B. Chao-Duivis ‘Juridische aspecten van de breedplaatvloeren problematiek – Een oproep tot verder denken’, TBR 2019/92
 • E.M. Bruggeman & H.P.C.W. Strang, ‘Een ontwerpfout van de architect of constructeur als eigen schuld van de opdrachtgever’ – reactie op ‘Medeschuld in de bouw: de spijker op wiens kop’, TBR 2019/53
 • E.M. Bruggeman ‘Collapsing buildings and the new Quality Assurance Act in The Netherlands’, International Construction Law Review, 2019 (ICLR 1-167, vol. 36), p. 120-131

2018

 • M.A.B. Chao-Duivis & E.M. Bruggeman, Country Report – Procurement Law in the Netherlands. A general overview of the system and two peculiarities considered in more detail – Written on the occasion of the Annual Conference of the European Society of Construction Law in Bucharest on the 24th and 25th October 2018
 • Legal aspects of Building Information Modelling (BIM) in the Netherlands: the procurement of a work with a BIM component – Part 1, Construction Law International (13) 2018/2, p. 40-50
 • M.A.B. Chao-Duivis, E.M. Bruggeman, A.Z.R. Koning, A.M. Ubink, A Practical Guide to Dutch Building Contracts, 4th edition, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2018
 • De waarschuwingsplicht van art. 7:754 BW en digitaal ontwerpen en bouwen, TBR 2018/140
 • E.M. Bruggeman en H.P.C.W. Strang, Afbakeningsvragen in Titel 7.12 BW, TBR 2018/134
 • Het aanbesteden van een opdracht met een BIM-component. Deel 3: BIM en een BIM Uitvoeringsplan als onderdeel van de gunning, TBR 2018/117
 • A.G. Bregman & E.M. Bruggeman, Aanbestedingsplicht voor woningcorporaties?, TBR 2018/59
 • Het aanbesteden van een opdracht met een BIM-component. Deel 2: De contractvoorwaarden, het gebruik van BIM-modellen en een BIM-dataroom en de toetsing aan de eisen van het aanbestedingsrecht, TBR 2018/36
 • Het aanbesteden van een opdracht met een BIM-component. Deel 1: Inleiding en de vraagspecificatie, TBR 2018/16

2017

 • M.J. Boon, E.M. Bruggeman & D.E. Valle Robles-Roomer, De mr. Sjef: handelsgerechten, NTHR 2017/5, p. 277-287
 • Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen voorlopig gestrand in Eerste Kamer, WPNR 2017/7168, p. 815-816
 • E.M. Bruggeman & H.P.C.W. Strang, De wijziging van de waarschuwingsplicht in de Wet kwaliteitsborging, TBR 2017/122
 • De gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen voor het consumentenrecht, TvC 2017-3, p. 105-114
 • De gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen voor het werk en de rechtsverhouding van de architect, TBR 2017/91
 • E.M. Bruggeman & H.P.C.W Strang, Wet Kwaliteitsborging behandeld in Tweede Kamer, TBR 2017/52
 • Kroniek Koop-/aanneming 2013-2015, TvC 2017-1, p. 3-12
 • Noot bij RvA 9 maart 2016, nr. 71.991 (Ontbinding of opzegging?), TBR 2017/32

2016

 • Noot bij RvA 24 februari 2014, nr. 34.501 (Gebruik NEN-normen, gewoonte in de bouwsector, goed en deugdelijk werk), TBR 2016/192
 • De privaatrechtelijke aspecten van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Deel 3) – Het opschortingsrecht van art. 7:768 BW, TBR 2016/110
 • De privaatrechtelijke aspecten het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Deel 2) – Aansprakelijkheid na oplevering (art. 7:758 BW), TBR 2016/92
 • De privaatrechtelijke aspecten van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Deel 1) – Algemene opmerkingen en de informatieplicht omtrent de verzekering en financiële zekerheid (art. 7:765a BW), TBR 2016/78
 • Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging dan toch naar de Kamer, Gastcolumn, TBR 2016/62

2015

 • Aantekening bij Hof Amsterdam 10 juni 2014, TBR 2015/194 (uitleg boetebeding)
 • mr. E.L.M. Mout-Vos & mr. E.M. Bruggeman, Het telefoonabonnement met de ‘gratis’ mobiele telefoon: kwalificatie en gevolgen, TvC 2015, p. 275-283
 • ‘Consumenten en de koop van nieuwbouwwoningen’, bijdrage in het Handboek Consumentenrecht, onder redactie van prof. mr. E. Hondius & mr. G. Rijken, Uitgeverij Paris 2015
 • Noot bij RvA 7 mei 2014, nr. 71.860, TBR 2014/174 (te klein geleverd perceel water)
 • Kroniek koop-/aannemingsovereenkomst 2012, TVC 2013, p. 225-230

2012

2011

 • ‘Consumenten en de koop-/aannemingsovereenkomst’, bijdrage in het Handboek Consumentenrecht, onder redactie van prof. mr. E. Hondius en mr. G. Rijken, Uitgeverij Paris 2011

2010

2009

 • De model koop-/aannemingsovereenkomst: een introductie, TvC 2009, p. 95-100
 • Rapport Commissie Van Loon: Consumentenbouwrecht in het post-GIW tijdperk, gastcolumn, TBR 2009/153

2008

 • Noot bij RvA 8 december 2008, no. 30.374 (aanleg nutsvoorzieningen), TBR 2009/209
 • Oplevering van Nieuwbouwwoningen, TBR 2008/25

 

Overige publicaties in tijdschriften en bundels