Fotoboek ‘Sustainability projects in the Netherlands’

Op 24 oktober 2019 vindt het jaarlijkse congres van de European Society of Construction Law plaats met als onderwerp: Legal Implications of Climate Change: the case for circularity. Tijdens dit congres vindt een internationale uitwisseling plaats van ideeën over hoe duurzaam en circulair te bouwen en de juridische aspecten die daar bij komen kijken.

 

Om het niet alleen bij woorden te laten, heeft het Instituut voor Bouwrecht besloten om een bijzonder boek uit te brengen met de werktitel: Sustainability projects in the Netherlands.

In dit boek worden foto’s en beschrijvingen opgenomen van (delen van) bouwwerken en/of interieurs waarbij duurzaamheid en/of circulariteit in de praktijk is gebracht.  

Hoe kunt u deelnemen?

Iedere architect, aannemer, raadgevend ingenieur, juridisch adviseur, gebruiker en/of opdrachtgever wordt uitgenodigd één of meer foto’s van een duurzaam/circulair project in te sturen ter plaatsing in dit boek. Voeg daarbij een korte omschrijving van het project toe en vertel iets over de link met duurzaamheid en/of circulariteit. Vergeet daarbij niet iets over uw eigen rol bij het specifieke project te vertellen.   Per aangemeld project krijgt u de beschikking over 2 naast elkaar gelegen pagina’s (een zgn. ‘spread’). Een (fictief) voorbeeld van een dergelijke spread in twee varianten kunt u hier downloaden.   Het boek zal verschijnen in een oplage van 1.000 exemplaren. De kosten voor deelname aan dit unieke boek bedragen € 200 ex BTW. Het is uiteraard ook mogelijk meerdere projecten aan te bieden voor een meerprijs van € 125 ex btw per aanvullend project. Elke deelnemer ontvangt na verschijning van het boek 2 exemplaren (per aangemeld project).   Het boek wordt o.a. gratis verstrekt aan de deelnemers aan het congres op 24 oktober 2019. Deze deelnemers zijn uit heel Europa afkomstig. Dit is tevens de reden dat we ervoor hebben gekozen om de teksten in het Engels op te nemen. Dit boek biedt u aldus een uitstekende mogelijkheid om te laten zien wat uw organisatie doet om de gevolgen van de klimaatverandering in te perken en mogelijk andere ondernemers/organisaties te inspireren!  

Sluitingsdatum

Informeer via e-mail (publicaties@ibr.nl) tot wanneer fotomateriaal en teksten kunnen worden aangeleverd. 

Technische eisen

  • Formaat boek: 22 cm x 22 cm
  • De foto of foto’s die opgenomen worden dienen een minimale resolutie te hebben van 300 dpi. Niet onbelangrijk is ook dat er toestemming is van de maker van de foto om deze voor dit doel te mogen gebruiken.
  • Van elk project zullen een aantal kenmerken worden vermeld en een algemene omschrijving van maximaal 315 woorden (zie voorbeeld).

Deelnemers

Een greep uit de deelnemers die reeds medewerking hebben toegezegd: Stibbe, Copper8, AKD, Hemwood advocaten, Holla Advocaten, Pels Rijcken, Task, Stijl advocaten, Loyens & Loeff, Construct advocaten, Hekkelman advocaten, Antea Group Nederland, Boot advocaten, ABN AMRO.  

Aanmelden

Aanmelden voor dit unieke project kan via publicaties@ibr.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Kluitenberg van het Instituut voor Bouwrecht (rwmkluitenberg@ibr.nl, tel. 070-3141502).