Blog

Expertmeeting ontwerpwetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Door : Instituut voor Bouwrecht - 18 augustus 2014

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 25 juni 2014 het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen voor consultatie openbaar gemaakt. Met dit voorstel wordt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen geïntroduceerd. In het kader van deze consultatie is door het Instituut voor Bouwrecht met medewerking van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten de Expertmeeting Kwaliteitsborging voor het Bouwen georganiseerd. De expertmeeting werd voorgezeten door mr. dr. E.M. Bruggeman. Aan de expertmeeting namen genodigden uit de brancheorganisaties, de praktijk, advocatuur, rechtspraak en wetenschap deel.

De opzet van de expertmeeting was als volgt. Het ontwerpwetsvoorstel werd in drie blokken besproken: een algemeen deel (par. 2), een privaatrechtelijk deel (par. 3) en een publiekrechtelijk deel (par. 4). In de algemene bespreking kwamen onderwerpen als nut en noodzaak van het wetsvoorstel en de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het voorstel aan de orde. In het privaatrechtelijke en publiekrechtelijke deel werd door alle aanwezigen gediscussieerd over de wettelijke bepalingen en de daarmee samenhangende implicaties van het voorstel.

Van de expertmeeting is door R.D. Chee, mr. A.Z.R. Koning en mr. N. van Wijk – van Gilst een verslag gemaakt dat in het kader van de Consultatie van het ontwerpwetsvoorstel op 12 september 2014 is ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Download verslag