Blog

Circulair bouwrecht

Door : mr. R.W.M. (Rob) Kluitenberg - 8 februari 2023

Circulariteit staat volop in de belangstelling. Het kabinet heeft als doel gesteld om in 2050 over te zijn op een volledig circulaire economie. Hiertoe zijn door de Rijksoverheid 3 doelstellingen geformuleerd:

  1. Bestaande productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen nodig zijn. Grondstoffen worden gebruikt voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding;
  2. Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen. Zoals biomassa, dat is grondstof uit planten, bomen en voedselresten. Dit maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor het milieu.
  3. Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.

Voor meer informatie hierover, zie ‘Rijksbrede programma Circulaire Economie‘.

Publicaties over circulariteit

Het spreekt voor zich dat er voor de bouwsector ook een belangrijke rol is weggelegd op het terrein van circulariteit. Het Instituut voor Bouwrecht heeft dit thema dan ook al enige tijd op de radar en publiceert hierover met enige regelmaat in het Tijdschrift voor Bouwrecht en andere publicaties. Zie bijvoorbeeld de volgende publicaties en artikelen:

Abonnement

Onze kennis op het gebied van circulariteit en vele andere bouwrechtelijke onderwerpen staat voor jou ter beschikking in ons kennisportaal IBR Tracker. Klik op de button hieronder voor meer informatie over een abonnement op IBR Tracker.

IBR Tracker

Cursussen over circulariteit

Ook in het cursusaanbod van het Instituut voor Bouwrecht komt het thema circulariteit met grote regelmaat voorbij. Wil je op de hoogte blijven van ons onderwijsprogramma en ander nieuws gerelateerd aan het private en publiekrechtelijke bouwrecht, abonneer je dan nu op onze e-mail nieuwsbrief (zie het invulformulier hieronder op deze webpagina).

Cursusprogramma