Woningcorporaties en bouwrecht: een gratis kennismaking

Donderdag 1 juni 2017
Studiebijeenkomst | € 0,00 excl. BTW

Dagelijks leest men dat er een groot tekort is aan nieuwbouwwoningen en (betaalbare) huurwoningen. Tegelijkertijd ligt er een opdracht voor iedereen om nu eens echt energiezuinig en duurzaam te gaan wonen en te bouwen. Daarnaast hebben corporaties de laatste jaren te maken gekregen met de verhuurdersheffing en moeten daardoor meer op o.a. hun (onderhouds)kosten gaan letten.
Er is dus werk aan de winkel en met name voor grote opdrachtgevers als woningcorporaties.

De juridische bouwwereld is volop in beweging. De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en de Omgevingswet komen er aan en contractueel is daar de wens van veel opdrachtgevers om minder bemoeienis met het bouwen te hebben en neemt de vraag naar werken met geïntegreerde contractvormen toe. Het speelveld is dan ook ingrijpend aan het veranderen en is al veranderd.

Om woningcorporaties bij het verkrijgen van kennis van de nieuwe juridische systemen te helpen, kunt u terecht bij het Instituut voor Bouwrecht.

Het Instituut voor Bouwrecht is al meer dan 40 jaar hét onafhankelijk kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

In een gratis bij te wonen bijeenkomst voor medewerkers van woningcorporaties wordt een overzicht gegeven van de hiervoor geschetste ontwikkelingen. Na elke inleiding is er een mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Programma

14.00 - 14.30 uur           Inloop met koffie en thee

14.30 - 14.45 uur           Introductie door prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis

14.45 - 15.20 uur           Betekenis van de Omgevingswet voor corporaties door prof. dr. ir. A.G. Bregman

15.20 - 15.55 uur           De UAV-GC 2005 en corporaties door prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis

15.55 - 16.30 uur           De betekenis van de Wet Kwaliteitsborging voor corporaties door mr. dr. E.M. Bruggeman

Inleiders

Monika Chao is directeur van het Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht aan de TU Delft; zij is o.a. auteur van het boek Praktische Toelichting op de UAV-GC 2005 en was ook betrokken op het opstellen van de UAV-GC 2005.

Arjan Bregman is verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht, hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en ook verbonden aan de ASRE te Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in publiekrechtelijk bouwrecht in de breedste zin.

Evelien Bruggeman is senior stafmedewerker bij het Instituut voor Bouwrecht te Den Haag en gespecialiseerd in privaatrechtelijk bouwrecht (o.a. het bouwcon- tractenrecht en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen) en houdt zich op dit moment bezig met (een ook voor corporaties interessant) onderzoek naar de gevolgen van werken met BIM voor het bouwcontractenrecht.

Datum

Donderdag 1 juni 2017

Tijdstip

14.30 - 16.30 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Doelgroep

Medewerkers van woningcorporaties

Niveau

Introductie

Aantal deelnemers

70

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

De studiemiddag is alleen voor medewerkers van woningcorporaties.

Annuleringsvoorwaarden

Don’t spoil the party: deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Annuleringen kunnen t/m donderdag 18 mei 2017 schriftelijk worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 25,- excl. BTW administratie/cateringkosten in rekening te brengen. Uw annulering/wijziging (plaatsvervanger) kunt u mailen naar onderwijs@ibr.nl. Dit aanmeldingsformulier volledig ingevuld faxen naar 070 - 328 20 74. U kunt zich ook aanmelden via de website van het IBR.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.