VJOJ / VBR / VBR-A Actualiteitendag Bouw- en Vastgoedrecht - VOLGEBOEKT

Donderdag 11 april 2019
Overig | € 0,00 excl. BTW

Indien u interesse heeft in deze actualiteitendag dan kunt u een mail sturen naar onderwijs@ibr.nl. U wordt dan op de reserverlijst geplaatst. U krijgt van ons bericht zodra er een plaats beschikbaar komt.

Het bouw- en vastgoedrecht is iedere dag in beweging, de ene keer door gewijzigde opvattingen in de rechtsspraak en de andere keer door wetswijzigingen. De actuele stand van zaken bijhouden is voor iedere professional een must, maar kost tijd en inspanning.

Om u als lid daarbij van dienst te zijn hebben de Vereniging voor Bouwrecht (VBR), de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A) en de Vereniging voor Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ) de handen ineen geslagen door een Actualiteitendag Bouw- en Vastgoedrecht op donderdag 11 april 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht te organiseren. Tijdens deze dag wordt u in één dag helemaal bijgepraat over de actualiteiten van het vakgebied. De opzet van deze dag is dat verschillende delen van het rechtsgebied (o.a. bouwcontractenrecht, huur, ruimtelijke ordening etc.) aan bod komen en een korte inleiding wordt gegeven op actuele ontwikkelingen of jurisprudentie van het afgelopen jaar. Daarnaast is er tijdens de lunch en borrel gelegenheid om uw vakgenoten te spreken en te netwerken.

Uw dagvoorzitter deze Actualiteitendag is Jaap Hoekstra, staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Hij is betrokken (geweest) bij alle drie de verenigingen.

Programma

(wijzigingen voorbehouden)

 

09.30 uur - 09.40 uur   Opening dagvoorzitter (Jaap Hoekstra)
09.40 uur - 10.00 uur   Verduurzaming gebouwde omgeving (Taco Hovius) 
10.00 uur - 10.20 uur   Actuele ontwikkelingen UAV en UAV-GC (Matthijs van Leeuwen) 
10.20 uur - 10.40 uur   Ruimtelijke ordening (Daan Korsse)  
10.40 uur - 11.00 uur   Omgevingswet (Tycho Lam)
  
11.00 uur - 11.20 uur    Pauze
  
11.20 uur - 11.40 uur   Bouwarbitrage (Richard - Jan Roks)
11.40 uur - 12.00 uur   Bouw en verzekeringen (Janine Mazel)
12.00 uur - 12.20 uur   Milieurecht (Gerrit van der Veen)  
12.20 uur - 12.40 uur   Omgevingsveiligheid (Tjibbe Joustra)
  
12.40 uur - 13.40 uur   Lunch
  
13.40 uur - 14.00 uur   Aanbesteding (Greetje Fimerius)  
14.00 uur - 14.20 uur   Natuurbescherming (Ralph Frins)  
14.20 uur - 14.40 uur   Koop-/aannemingsovereenkomsten (Evelien Bruggeman) 
14.40 uur - 15.00 uur   Aanvullingswet grondeigendom (Jacques Sluysmans)
  
15.00 uur - 15.20 uur   Pauze 
  
15.20 uur - 15.40 uur   Huurrecht (Anique Bergers)  
15.40 uur - 16.00 uur   Appartementsrecht/erfpacht (Fokke Jan Vonck)  
16.00 uur - 16.20 uur   De omgeving van de toekomst (NOVI) (Emiel Reiding)
16.20 uur - 16.25 uur   Afsluiting

Vanaf 16.25 uur  Netwerkborrel

Inleiders

Anique Bergers (advocaat bij Hemwood), Evelien Bruggeman (senior stafmedewerker Instituut voor Bouwrecht), Greetje Fimerius (advocaat bij AKD), Ralph Frins (jurist Ministerie van BZK), Jaap Hoekstra (staatsraad Afdeling bestuursrechtsspraak Raad van State), Taco Hovius (advocaat bij Stijl Advocaten), Tjibbe Joustra (voorzitter Onderzoeksraad voor de Veiligheid), Daan Korsse (advocaat bij Van der Feltz), Tycho Lam (advocaat bij Hekkelman), Matthijs van Leeuwen (advocaat bij Straatman Koster), Janine Mazel (advocaat bij Lauxtermann Advocaten), Emiel Reiding (directeur van de Nationale Omgevingsvisie bij het Ministerie van BZK), Richard-Jan Roks (advocaat bij Kennedy Van der Laan), Jacques Sluysmans (advocaat bij Van der Feltz en hoogleraar onteigeningsrecht Radboud Universiteit), Gerrit van der Veen (advocaat bij AKD en hoogleraar milieurecht RUG),  Fokke Jan Vonck (professional support lawyer bij Loyens en Loeff en universitair docent RUG)

Datum

Donderdag 11 april 2019

Tijdstip

9.30 - 16.25 uur (van 16.25 - 17.45 uur afsluitende netwerkborrel)

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs

€ 0,00

Deelname is gratis voor leden van de VJOJ, VBR en VBR- A

Doelgroep

• Advocatuur
• Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren
• Notarissen

Niveau

Basis

Aantal deelnemers

160

Opmerkingen

Punten:
Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren.
http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

Algemene voorwaarden

Toelating: Deze bijeenkomst staat open voor leden van de  VJOJ, VBR en VBR-A
 

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje IBR of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Don’t spoil the party: Deelname is gratis, maar inschrijven is opdagen: don’t spoil the party!
Annuleringen kunnen tot en met donderdag 4 april 2019 schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 25,- excl. BTW administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie, waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient de deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.