VBR Jaarvergadering: Circulair bouwen

Vrijdag 7 december 2018
VBR | € 0,00 excl. BTW

De overheid streeft een circulaire economie na ter vervanging van de huidige lineaire economie. Deze circulaire economie moet verspilling van grondstoffen voorkomen en de aarde, het milieu, in acht nemen. In alle sectoren - van landbouw tot textiel - stimuleert zij het ontwerpen van kringlopen, gericht op hergebruik van grondstoffen, zo ook in de bouw. Vele initiatieven die al leidden tot circulaire gebouwen, zonnepanelen, modulaire leasegevels, hergebruikte bouwstoffen en het Madaster brachten circulariteit zo goed mogelijk in de praktijk, maar kregen te maken met juridische uitdagingen en onmogelijkheden.
 
Drie rechtsgebieden, hun beperkingen en mogelijkheden krijgen deze dag bijzondere aandacht: het goederenrecht, het publiekrecht en het aanbestedingsrecht. Zal het eenheidsbeginsel een obstakel blijven voor de leasegevel? Hoe kan een meer circulaire bouweconomie door publiekrechtelijke regelgeving worden bevorderd? Is gunning op levenscycluskosten als alternatief voor gunning op laagste prijs de garantie voor een circulaire bouweconomie?

De bijeenkomst zal worden afgesloten met een netwerkborrel.

Programma

10.30 - 11.00 uur   Ontvangst met koffie
11.00 - 11.15 uur   Algemene Ledenvergadering VBR 
11.15 - 11.45 uur   Jaarrede 'De spoliatie op Gemoelak' door de voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht
11.45 - 12.15 uur   Inleiding Rosalie Koolhoven
  
12.15 - 13.00 uur   Lunch
  
13.00 - 13.30 uur   Interventie Hans Heyman plus debat met preadviseur
13.30 - 14.00 uur   Inleiding Boeve / Backes 
14.00 - 14.30 uur   Interventie Regina Koning plus debat met preadviseur

14.30 - 15.00 uur   Theepauze
  
15.00 - 15.30 uur   Inleiding Daan Versteeg
15.30 - 16.00 uur   Interventie Chris Jansen plus debat met preadviseur
16.00 - 16.30 uur   Discussie over totale programma
16.30 - 16.35 uur   Afsluiting
Vanaf 16.35 uur     Netwerkborrel

Inleiders

Mr. dr. R. Koolhoven, universitair docent Rijksuniversiteit Groningen, mr. D.R. Versteeg, advocaat Rozemond Advocaten en prof. dr. C.W. Backes, hoogleraar omgevingsrecht Universiteit Utrecht i.s.m. mr. dr. M. Boeve, universitair docent Universiteit Utrecht.

Datum

Vrijdag 7 december 2018

Tijdstip

11.00 - 16.35 uur

Locatie

Jaarbeurs Hallencomplex, Auditorium, Jaarbeursplein te Utrecht

Prijs

€ 0,00

(leden van de VBR en VBR-A gratis en niet-leden € 35,- (vrijgesteld van BTW))

Doelgroep

• Advocatuur
• Juristen werkzaam bij de overheid
• Bedrijfsjuristen
• Juridische professionals

Niveau

Verdiepend

Aantal deelnemers

200

Opmerkingen

Preadvies: Het preadvies (in boekvorm) zal eind november aan de leden van de VBR worden toegezonden. Overige deelnemers kunnen het preadvies bestellen bij het Instituut voor Bouwrecht.
 

Punten:
Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren. 
http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

Algemene voorwaarden

Toelating: Deze bijeenkomst staat open voor iedereen die zich vooraf als deelnemer heeft opgegeven. Bij overtekening genieten VBR(-A)-leden voorrang.

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje IBR of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Don’t spoil the party: Deelname is gratis, maar inschrijven is opdagen: don’t spoil the party!
Annuleringen kunnen tot en met vrijdag 30 november 2018 schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 25,- excl. BTW administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie, waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient de deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.