VBR-A bijeenkomst: Het bouwrecht van morgen (incl. excursie )

Maandagmiddag 16 april 2018
Overig | € 0,00 excl. BTW

“I’m just trying to think about the future and not be sad”, aldus Elon Musk tijdens zijn TED Interview in 2017, waarin hij onder meer zijn plannen ontvouwde voor het aanleggen van tunnels onder Los Angeles om zo een einde te maken aan de files in de stad. [1]  Musk is een groot inspirator voor innovatie en verduurzaming - onder meer in de bouw. Er is volgens Musk geen ontkomen aan: we moeten wel verduurzamen. Wij zien ook in Nederland dat het aantal duurzame bouwprojecten stijgt en dat de nadruk op circulariteit toeneemt.

De Commissie Jong en Vernieuwing organiseert in het licht van deze ontwikkelingen speciaal voor leden van de VBR-A een bijeenkomst, met als thema 'Het bouwrecht van morgen'. Tijdens die bijeenkomst wordt ingegaan op de circulaire economie en de gevolgen voor het bouwrecht.

De bouwrechtjurist van de toekomst kan niet zonder elementaire kennis van deze ontwikkelingen. De Commissie Jong en Vernieuwing nodigt u daarom van harte uit voor haar bijeenkomst op 16 april 2018, die plaats vindt op een toepasselijke plek: het Circulaire Paviljoen ‘Circl’ van ABN-AMRO te Amsterdam. [2] Zowel technische, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aspecten van circulair bouwen zullen aan bod komen. Daarnaast krijgt u uiteraard een rondleiding door het Circulaire Paviljoen. Ook is er alle gelegenheid om andere jonge en/of vernieuwende bouwrecht advocaten te ontmoeten. Kortom, een bijeenkomst die u niet mag en wilt missen!

Ter toelichting: enige tijd geleden heeft het bestuur van de VBR-A de ‘Commissie Jong en Vernieuwing’ in het leven geroepen. Deze Commissie heeft zich tot doel gesteld nieuwe energie te geven aan de vereniging. Als zodanig is gekozen voor een nieuwe opzet voor VBR-A bijeenkomsten.

[1] https://www.ted.com/talks/elon_musk_the_future_we_re_building_and_boring?language=nl#t-290515

[2] https://www.abnamro.com/nl/video/duurzaam-bankieren/video-samen-bouwen-aan-het-abn-amro-paviljoen.html

Programma

13.30 - 14.00 uur   Ontvangst in de ‘Pantry’
14.00 - 14.10 uur   Opening
14.10 - 14.40 uur   A. Boot over Well Building Standard certificeringen en aanbestedingsaspecten van
                                     circulair bouwen. 
14.40 - 15.10 uur   A. Klijn over publiekrechtelijke aspecten van circulair bouwen: het materialen
                                     paspoort
15.10 - 15.30 uur   Pauze
15.30 - 16.00 uur   R. Koning over de MilieuPrestatie Gebouwen in het Bouwbesluit 2012
16.00 - 16.30 uur   E. van Baar over de aanbesteding, contractering en technische aspecten van het
                                      circulaire paviljoen van ABN AMRO     
16.30 - 17.20 uur   Rondleiding door het Circulaire paviljoen
17.15 - 17.30 uur   Afsluiting
17.30 - 18.30 uur   Borrel
 

Het programma bevat twee uur netto onderwijs.

Inleiders

E. (Erwin) van Baar, Senior Procurement Consultant ABN AMRO Bank N.V. (Erwin was als projectleider verantwoordelijk voor de bouw van het circulaire paviljoen van ABN AMRO), A. (Alexandra) Boot, advocaat Boot Advocaten te Amsterdam, A. (Anne-Marie) Klijn, advocaat NautaDutilh te Amsterdam en R. (Regina) Koning, eigenaar Koning B&G, juridische dienstverlening Bouw en Gebiedsontwikkeling

Datum

Maandagmiddag 16 april 2018

Tijdstip

14:00 - 17.30 uur

Locatie

Circulair Paviljoen ‘Circl’, Gustav Mahlerplein 1B te Amsterdam

Doelgroep

Enkel toegankelijk voor leden van de Vereniging voor Bouwrecht- Advocaten

Niveau

 Verdieping

Aantal deelnemers

40

Opmerkingen

Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren. 
http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

Algemene voorwaarden

    Toelating: Deze bijeenkomst staat open voor VBR-A leden die zich vooraf als deelnemer hebben opgegeven.

Annuleringsvoorwaarden

Don’t spoil the party: Deelname is gratis, maar inschrijven is opdagen: don’t spoil the party!
Annuleringen kunnen tot en met maandag 9 april 2018 schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 25,- administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.