Tweede VBR Seminar: Experimenteren met het omgevingsplan (incl. rondleiding over het Hembrugterrein)

Donderdagmiddag 15 juni 2017
VBR | € 0,00 excl. BTW

Het tweede VBR Seminar van dit jaar staat geheel in het teken van het omgevingsplan en de eerste ervaringen die daarmee zijn opgedaan op het Hembrugterrein.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet komt met rasse schreden dichterbij. Binnen deze wet staat de figuur van het omgevingsplan centraal. Het omgevingsplan komt in de plaats van het bestemmingsplan, maar heeft een bredere reikwijdte. Ook de andere gemeentelijke verordeningen op het terrein van het omgevingsrecht worden er in opgenomen. Dit roept de vraag op hoe omgevingsplannen er precies uit gaan zien en wat de (on)mogelijkheden daarvan zijn. Om daar beter grip op te krijgen, wordt vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op een aantal plaatsen geëxperimenteerd met bestemmingsplannen met een verbrede reikwijdte. Eén van die plaatsen is het Hembrugterrein in Zaandam.

Tijdens het plenaire gedeelte van het seminar zal door twee sprekers een inleiding worden verzorgd over enerzijds de figuur van het omgevingsplan in algemene zin en anderzijds de toepassing daarvan bij de herontwikkeling van het Hembrugterrein. Op die manier wordt een beeld geschetst van de mogelijke inhoud van de spil van de Omgevingswet.

Na het plenaire gedeelte zal er een rondleiding worden verzorgd over het Hembrugterrein. Het is verstandig dat u goed wandelschoeisel (geen hakken voor de dames) aantrekt. U wandelt over een bouwterrein. De rondleiding is niet geschikt voor mindervaliden.

De dag wordt afgesloten met een borrel.

Programma

12.45 - 13.15 uur Ontvangst

13.15 - 13.30 uur Opening

13.30 - 14.15 uur Inleiding mr. drs. K.E. van Dijk over het bestemmingsplan verbrede reikwijdte en de opmaat naar het omgevingsplan

14.15 - 15.00 uur Inleiding M. Witjes over de casus Hembrugterrein

15.00 - 15.15 uur Vragen

15:15 - 15.30 uur Pauze

15.30 - 16.30 uur Rondleidingen over het terrein

16.30 - 18.00 uur Borrel

Inleiders

M. Witjes, visiespecialist Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Zaanstad en mr. drs. K.E. van Dijk, juridisch adviseur ro Interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, Ministerie van Infrastructuur en Milieu te Den Haag

Datum

Donderdagmiddag 15 juni 2017

Tijdstip

13.15 - 16.30 uur

Locatie

Kantine, Wagenmakerij (parkeerplaats op Verloren spoor) te Zaandam

Doelgroep

• Advocatuur

• Juristen werkzaam bij de overheid

• Bedrijfsjuristen

• Juridische professionals 

Rechtsgebieden

Publiekrecht

Niveau

Verdiepend

Aantal deelnemers

75

Opmerkingen

Prijs: leden van de VBR en VBR-A gratis en niet-leden € 35,- (vrijgesteld van BTW)

 

Toelating: Deze bijeenkomst staat open voor iedereen die zich vooraf als deelnemer heeft opgegeven. Bij overtekening genieten VBR(-A)-leden voorrang.

 

Studiepunten: 2

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Don’t spoil the party: Deelname is gratis, maar inschrijven is opdagen: don’t spoil the party!

Annuleringen kunnen tot en met vrijdag 9 juni 2017 schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 25,- excl. BTW administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie, waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient de deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.