Studieochtend Contracteren met de overheid

Donderdag 27 september 2018
Studiebijeenkomst | € 395,00 excl. BTW

Gemeenten, provincies en de rijksoverheid sluiten veelvuldig overeenkomsten met marktpartijen over de realisatie van gebiedsontwikkelingsprojecten. Het sluiten van overeenkomsten met de overheid is een vak apart en vereist inhoudelijke kennis van verschillende publiekrechtelijke leerstukken. In deze bijeenkomst staat de wisselwerking van het privaatrecht en het publiekrecht centraal. De verschillende leerstukken worden behandeld aan de hand van ervaringen uit de praktijk en voorbeelden uit de jurisprudentie.

Concreet wordt in deze bijeenkomst stilgestaan bij enkele rechtsvragen die van groot belang zijn voor de rechtspraktijk.
•    Kan een projectontwikkelaar vertrouwen op de toezeggingen van ambtenaren?
•    Wie kan de overheid rechtsgeldig vertegenwoordigen?
•    Waarom is een beroep op schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid doorgaans lastig?
•    Kan de overheid na verkiezingen of een beleidswijziging afwijken van een reeds gesloten
overeenkomst?
•    En hoe in de praktijk om te gaan met de leerstukken van het publiek domein of de doorkruisingsleer?

Deze bijeenkomst laat zien dat kennis van het publiekrecht veelal onmisbaar is voor het tot stand brengen van een rechtsgeldige overeenkomst tussen de projectontwikkelaar en de overheid. Uw kennis op deze gebieden wordt bijgespijkerd en opgefrist.
 

Programma

08.45 - 09.15 uur    ontvangst
09.15 - 10.45 uur    inleiding
10.45 - 11.00 uur    pauze
11.00 - 12.45 uur    vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Vis portret
Mr. B. Vis

Advocaat Norton Rose Fulbright LLP

Datum

Donderdag 27 september 2018

Tijdstip

9.15 - 12.45 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs

€ 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal 

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Privaatrechtelijk Bouwrecht, Bouwcontractenrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.