Studiemiddag Werken met een bouwteam en allianties

Dinsdag 2 juli 2019
Studiebijeenkomst | € 410,00 excl. BTW

De aandacht voor een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij bouwprojecten groeit met de dag. De redenen daarvoor laten zich raden: negatieve ervaringen bij eerdere bouwprojecten (vechtcontracten, faalkosten, vertraging) en concrete uitdagingen bij specifieke projecten (qua techniek, maar ook betreffende stakeholders en planning). Ook zijn er opdrachtgevers die behoefte hebben om tijdens de ontwerp- en uitvoeringfase niet volledig aan de zijlijn te staan, maar inspraak wensen te hebben. De behoefte aan betere samenwerking komt niet alleen vanuit opdrachtgevers. In deze economische tijd kunnen opdrachtnemers kieskeuriger zijn qua werk resulterend in een groeiende voorkeur voor projecten met evenwichtigere contracten en meer in de geest van de Marktvisie.

Bij de vraag wat voor soort contracten samenwerking bevorderen worden bij navraag zowel door publieke als private partijen bouwteam- en alliantie-contracten genoemd. Maar hoe die vorm te geven en aan te besteden?

Het doel van deze bijeenkomst is om deze contractvormen nader toe te lichten en de toehoorder te laten zien hoe de contracten zouden kunnen worden opgezet en uitgevoerd. Ook zal besproken worden hoe zo’n samenwerking succesvol kan worden aanbesteed, met aandacht voor welke aanbestedingsprocedures zich hiervoor lenen en hoe deze voorbereid, ingericht en uitgevoerd kunnen worden.

Programma

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.30 uur inleiding mr. A.M.B. Chao over bouwteamovereenkomsten: introductie, toelichting aan de hand van VGBouw Model 1992, praktische suggesties
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 17.00 uur inleiding prof. mr. C.E.C. Jansen over alliantieovereenkomsten: introductie, toelichting, praktische suggesties
17.00 - 17.30 uur inleiding prof. mr. C.E.C. Jansen over aandachtspunten bij het aanbesteden van bouwteam- en alliantieovereenkomsten
17.30 - 17.45 uur vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Chao portret
Mr. A.M.B. (Andrea) Chao

Advocaat

Simmons & Simmons LLP

Jansen portret
prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen

Hoogleraar Privaatrecht

VU Amsterdam

Voorzitter

Commissie van Aanbestedingsexperts

Datum

Dinsdag 2 juli 2019

Tijdstip

13.30 - 17.45 uur

Locatie

Meeting Center New Babylon, Anna van Buerenplein 29 te Den Haag

Prijs

€ 410,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenare

Rechtsgebieden

Privaatrecht, Bouwrecht (vastgoedrecht)

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

4

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.