Studiemiddag Succesvolle bouwprojecten vanuit verschillend perspectief

Dinsdagmiddag 20 juni 2017
Studiebijeenkomst | € 295,00 excl. BTW

Succesvolle projecten, dat wil iedereen wel. Maar wat zijn dat? Tijdens deze bijeenkomst, in samenwerking met The Faithful Goose b.v., zal ter gelegenheid van de verschijning van het boek “A Practical Guide for Successful Construction Projects” van Arent van Wassenaer een aantal gerenommeerde sprekers uit Nederland en Engeland deze vraag beantwoorden. Dit boek bevat een beschrijving van wat er komt kijken bij de realisatie van een succesvol (bouw)project, bezien vanuit een breed perspectief aan disciplines. 
    
Succes, volgens een binnen de wereld van het projectmanagement gangbare definitie, is het bereiken van de vooraf gestelde doelen. De vraag is dan: wat zijn dat voor doelen? Zijn dat doelen van alleen de opdrachtgever, of ook van andere stakeholders (zoals de aannemer)? Hoe komen die doelen tot stand? En wat is er voor nodig om die doelen te bereiken en risico’s die daaraan in de weg staan zo goed mogelijk te beheersen. Welke rol spelen bouwcontracten daarbij? Wat is de relatie tussen risicomanagement en performance management? Hoe belangrijk zijn de mensen die bij de uitvoering van het project betrokken zijn. Is het mogelijk om geschillenvrij te bouwen.

Al deze onderwerpen komen tijdens deze middag aan bod.

Programma

15.30 - 16.00 uur ontvangst

16.00 - 16.10 uur opening door de dagvoorzitter prof. mr. C.E.C. Jansen

16.10 - 16.40 uur inleiding prof. mr. M.A.B. Chao-Duivis over “the Future of Construction Law”

16.40 - 17.00 uur inleiding mr. C.H.J. Thomas over "Successful Projects, the Employer’s Perspective"

17.00 - 17.20 uur inleiding mr. R.M. Sluijter over "Successful Projects, the Contractor’s Perspective"

17.20 - 17.40 uur inleiding M. Armes over “Building the Road to Dispute Free Construction"

17.40 - 18.00 uur inleiding over het boek mr. A.G.J van Wassenaer van Catwijck en officiële overhandiging van het boek aan prof. mr. M.A.B. Chao-Duivis en prof. ir. H.J. de Jonge

18.00 - 18.15 uur afsluiting door de dagvoorzitter prof. mr. C.E.C. Jansen

18.15 - 19.30 uur aansluitende borrel / signering van het boek

Na elke presentatie bestaat er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Inleiders

M. Armes, Sense Studio, president Dispute Resolution Board Foundation, Region 2 and author of the Foreword to my book prof. mr. M.A.B. Chao-Duivis, directeur Instituut voor Bouwrecht te Den Haag en hoogleraar Bouwrecht TU Delft, prof. mr. C.E.C. Jansen (dagvoorzitter), hoogleraar privaatrecht VU Amsterdam en Tilburg Law School, prof. ir. H.J. de Jonge, directievoorzitter Brink Groep en emeritus hoogleraar TU Delft, mr. C.H.J. Thomas, managing counsel Shell International B.V. te Rijswijk, mr. R.M. Sluijter, advocaat Pot Jonker Advocaten N.V. te Haarlem, mr. A.G.J van Wassenaer van Catwijck van The Faithful Goose B.V. te Den Haag

Datum

Dinsdagmiddag 20 juni 2017

Tijdstip

15.30 - 18.15 uur

Locatie

Spaces De Rode Olifant, Zuid Hollandlaan 7 te Den Haag

Prijs

€ 295,00 excl. BTW incl. boek A Practical Guide to Successful Construction Projects (Informa Law van Routledge, juni 2017, 356 pagina’s, winkelprijs GBP 140)

Doelgroep

• Advocatuur
• Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Rechtsgebieden

Privaatrechtelijk bouwrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

150

NOvA punten

2

Opmerkingen

 

Taal:

Engels (deels Nederlands)

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Bij annulering na deelnamebevestiging is het volledige deelnamegeld verschuldigd. Het is mogelijk om een plaatsvervanger naar de bijeenkomst te laten gaan.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie, waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient de deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

 

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.