Studiemiddag Onderhandelingen en recht

Dinsdag 2 oktober 2018
Studiebijeenkomst | € 395,00 excl. BTW

Tijdens deze bijeenkomst wordt allereerst ingegaan op de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de overgang van de precontractuele fase naar de contractuele fase oftewel: op de leerstukken die van belang zijn bij het antwoord op de vraag wanneer tussen partijen een overeenkomst tot stand komt.

De praktijk van alle dag blijkt op dit punt een stuk weerbarstiger dan het leerstuk van aanbod en aanvaarding doet vermoeden. Vervolgens wordt ingegaan op het leerstuk van de precontractuele fase. Tot welk moment staat het partijen nog vrij om onderhandelingen af te breken? Welke rol spelen voorbehouden daarbij en hoe kunnen de verschillende voorbehouden juridisch worden gekwalificeerd? Wat zijn de mogelijke rechtsgronden voor een vordering uit ongelegitimeerde afgebroken onderhandelingen en wat is de stand van zaken met betrekking tot het kunnen vorderen van kosten bij gelegitimeerd afgebroken onderhandelingen? Al deze en aanpalende onderwerpen komen tijdens de bijeenkomst aan de orde, doorspekt met tal van aansprekende voorbeelden uit de praktijk.

Programma

13.00 - 13.30 uur   ontvangst
13.30 - 15.00 uur   inleiding
15.00 - 15.15 uur   pauze
15.15 - 17.00 uur   vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Ruygvoorn portret
Mr. dr. M.R. Ruygvoorn

Advocaat

Van Benthem & Keulen B.V.

Honorair universitair docent contractenrecht Universiteit Utrecht

Datum

Dinsdag 2 oktober 2018

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs

€ 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 30,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Privaatrechtelijk Bouwrecht, Bouwcontractenrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.