Studiemiddag Meerzijdige verantwoordelijkheid voor de schade(omvang)

Donderdag 24 mei 2018
Studiebijeenkomst | € 430,00 excl. BTW

Geen bouwwerk komt tot stand door de activiteit van maar één persoon. Eén van de grote praktische en juridische problemen bij tekortkomingen leidend tot schadevorderingen is altijd weer: wie is de veroorzaker? Wie is aan te spreken? En als er meer dan één persoon aan de wieg van de schade staat: hoe die schade te verdelen? We hebben het dan over een aannemer die niet gewaarschuwd heeft voor een fout van de ontwerper en over degene die toezicht hield en niet in de gaten had dat de aannemer een fout beging.

Klassieke onderwerpen die tot het hart van het bouwcontractenrecht behoren. Hoe zit het met deze onderwerpen in het gewone recht en in het bouwrecht? En hoe verhouden die twee zich? In deze bijeenkomst worden deze vragen die gaan over eigen schuld, mede-aansprakelijkheid, draagplicht, causaliteit etc. haarfijn ontleed en uitgelegd.

Programma

12.15 - 13.00 uur    ontvangst met lunch

13.00 - 15.00 uur    inleiding

15.00 - 15.15 uur    pauze

15.15 - 17.15 uur    vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Prof. mr. dr. A.L.M. Keirse, hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Utrecht en parttime raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Datum

Donderdag 24 mei 2018

Tijdstip

13.00 - 17.15 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs

€ 430,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, projectleiders en -ontwikkelaars en aannemers

Rechtsgebieden

Privaatrechtelijk bouwrecht - Bouwcontractenrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

4

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.