Studiemiddag Juridische aspecten van versnelling van de woningbouwopgave. Hoe krijgen we het van de grond?

Dinsdag 13 november 2018
Studiebijeenkomst | € 395,00 excl. BTW

De transitiewet komt eraan en biedt nieuwe mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling.

Op 1 januari 2019 zal, als het aan de minister ligt, de Transitiewet Omgevingswet in werking treden.
 
Het wetsvoorstel biedt voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling belangrijke verbeteringen:
•  projecten waarbij wordt gewerkt met het bestemmingsplan-plus kunnen veel sneller (bij ministeriële regeling) worden aangewezen
•  dat wil zeggen een bestemmingsplan waarin een of meer ontwikkelingsgebieden zijn opgenomen
•  dit geldt ook voor het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
•  daarmee worden 7 maanden gewonnen in vergelijking tot huidige praktijk van aanwijzing per AMvB
•  de voorwaarden voor aanwijzing worden versoepeld
•  ook dit geldt voor een ontwikkelingsgebieden het het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.

Vooral woningbouwprojecten zullen hiervan naar verwachting profiteren. Omdat het de bedoeling is dat de wet al op zeer korte termijn in werking treedt is het van groot belang dat gemeenten, marktpartijen en hun (juridisch) adviseurs daarvan zo snel mogelijk kennis nemen. Deze studiemiddag helpt u daarbij.

Programma

13.00 - 13.30 uur   ontvangst
13.30 - 14.30 uur   inleiding prof. dr. ir. A.G. Bregman over randvoorwaarden voor versnelling van de woningbouwopgave (de rolverdeling Rijk, provincie en gemeente) het functioneren van de Crisis- en herstelwet ter versnelling van de woningbouwopgave (met name ontwikkelingsgebieden) en de betekenis voor versnelling van de Transitiewet (waaronder het projectuitvoeringsbesluit).
14.30 - 15.00 uur   inleiding mr. A. de Snoo over versnelling van de woningbouwopgave via het sturen op plancapaciteit, het bestemmen van middenhuur, de rol van de ladder voor duurzame verstedelijking en de kruimelgevallenregeling, versnelde procedures en flexibiliteit in de Crisis- en herstelwet (inclusief ontwerp gewijzigde Crisis- en herstelwet) en het voorsorteren op de Omgevingswet.
15.00 - 15.15 uur   pauze
15.15 - 16:45 uur   vervolg inleiding mr. A. de Snoo over ruimtelijke aspecten van versnelling
woningbouw
16.45 - 17.00 uur   vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Bregman portret
Prof. dr. ir. A.G. Bregman

Hoogleraar bouwrecht

Rijksuniversiteit Groningen

verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

de Snoo portret
Mr. A. de Snoo

Advocaat

DLA Piper

Datum

Dinsdag 13 november 2018

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

KIVI Zalencentrum, Prinsessegracht 23 te Den Haag

Prijs

€ 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren en adviseurs die de juridische ins en outs willen weten van het versnellen van bouwprojecten

Rechtsgebieden

Publiekrechtelijk Bouwrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.