Studiemiddag Eindelijk innovatie! Met het innovatiepartnerschap

Woensdag 31 januari 2018
Studiebijeenkomst | € 430,00 excl. BTW

In onze veranderende wereld bestaat een grote behoefte aan innovatie. Niet alleen om met de tijd mee te gaan, maar juist ook om duurzame doelstellingen te behalen. Toch blijkt het in de praktijk vaak lastig om innovaties in te kopen. Sinds 1 juli 2016 bevat de herziene Aanbestedingswet hiervoor een oplossing: het innovatiepartnerschap. Het innovatiepartnerschap is een aanbestedingsprocedure waarin het ontwikkelen van innovatieve oplossingen wordt gecombineerd met het daadwerkelijk inkopen van de innovatie. Op deze wijze kunnen (publieke) opdrachtgevers beter inspelen op maatschappelijke vraagstukken en technologische ontwikkelingen.

Na het volgen van deze bijeenkomst weet u:
•    wat het innovatiepartnerschap inhoudt;
•    wanneer u voor het innovatiepartnerschap kiest;
•    wat zijn de juridische do’s en don’ts en
•    hoe een innovatiepartnerschap goed verloopt.

Tijdens deze bijeenkomst combineert u de opgedane juridische kennis ook direct met de praktijk. U krijgt concrete handreikingen om zelf een innovatiepartnerschap uit te gaan voeren.

Ir. G. Hofmeijer is winnaar van de scriptieprijs van de Europese Vereniging voor Bouwrecht 2017; de scriptie is gewijd aan de innovatiepartnerschap procedure.

Programma

12.00 - 13.00 uur    ontvangst met een Quick Business Lunch

13.00 - 15.00 uur    juridische inleiding over het innovatiepartnerschap

15.00 - 15.15 uur    pauze

15.15 - 17.15 uur    praktische toepassing van het innovatiepartnerschap, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Ir. G. Hofmeijer, consultant AT Osborne te Baarn en mr. F.M.M. Rasenberg, advocaat AT Lawyers te Baarn

Datum

Woensdag 31 januari 2018

Tijdstip

13.00 - 17.15 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs

€ 430,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en Quick Business Lunch

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Privaatrechtelijk bouwrecht - Aanbestedingsrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

4

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.