Studiemiddag De nieuwe Warmtewet in de praktijk

Dinsdag 17 april 2018
Studiebijeenkomst | € 395,00 excl. BTW

De energietransitie van een fossiel gedreven economie naar een duurzame, CO2-arme economie is van essentieel belang voor Nederland om de klimaatdoelen te halen zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs in 2015.

De Warmtewet speelt een belangrijke rol bij de energietransitie. Duurzame warmtenetten met restwarmte of geothermie zouden een belangrijke rol daarbij kunnen spelen. De huidige Warmtewet kent echter een aantal struikelblokken waar de praktijk mee worstelt. Er ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer waarmee de Warmtewet ingrijpend wordt gewijzigd, zoals de toepasselijkheid van de Warmtewet in huurrelaties (woonruimte en bedrijfsruimte) en bij Verenigingen van Eigenaren. Daarnaast wordt de werking van de wet uitgebreid naar de levering van koude en lage-temperatuurwarmte. Een van de oogmerken van de Warmtewet is om de regelgeving voor collectieve warmtelevering beter te laten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen in het kader van de energietransitie. Inmiddels hebben verschillende experimenten plaatsgevonden met het aanleggen van nieuwe duurzame warmtenetten. Welke complicaties traden daarbij op
en welke oplossingen zijn gekozen? Hoe verhouden die zich tot de wettelijke regeling? Dit komt in deze cursus aan bod.

Verder komen de volgende onderwerpen aan bod:
•    De betekenis van de Warmtewet voor individuele gebruikers.
•    De gevolgen van de Warmtewet voor professionele verhuurders van woningen zoals woningcorporaties en (institutionele) beleggers.
•    De wijze waarop Verenigingen van Eigenaren dienen om te gaan met deze wet.
•    Begrippen als: tariefregulering, leveringsovereenkomst, aansprakelijkheid warmteleverancier voor compensatie bij een ernstige storing en meting warmteverbruik.
•    Toezicht op de naleving van deze wet door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
•    Relatie huurrecht en de Warmtewet.
•    Gebouwgebonden warmteleverancier.
•    Warmtewet en de komende Omgevingswet.

Programma

13.00 - 13.30 uur    ontvangst

13.30 - 15.30 uur    inleiding mr. M.R. de Boer over de Warmtewet in praktijk

15.30 - 15.45 uur    pauze

15.45 - 16.45 uur    inleiding mr. H.M. Hielkema over de betekenis van de Warmtewet in huurrelaties (woonruimte en bedrijfsruimte)

16.45 - 17.00 uur    vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Mr. M.R. de Boer, advocaat VBTM Advocaten te Woerden en mr. H.M. Hielkema, advocaat Hielkema & co te Amsterdam

Datum

Dinsdag 17 april 2018

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs

€ 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal 

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 30,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Diversen

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

36

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.