Studiemiddag Contracten maken onder vigeur van de UAV 2012 en de UAV-GC 2005

Dinsdag 13 maart 2018
Studiebijeenkomst | € 395,00 excl. BTW

De UAV-GC 2005 en de UAV 2012 bevatten beide keuzemogelijkheden. Hoe die concreet in te vullen. Daar gaat deze cursus over. Denk bij deze mogelijkheden aan: de hoogte van de korting, het vastleggen van de aanneemsom en de vraag of er wel of geen risicoregeling moet worden opgenomen. Hoe de opdrachtnemer/aannemer te betalen in termijnen en waaraan deze te koppelen? Hoe om te gaan met zekerheden en garanties? Is het verstandig om een bonusregeling op te nemen en zo ja hoe deze vorm te geven? Ook vragen inzake de verslaglegging, de keuze voor onderaannemers, garanties, werkbare werkdagen of kalenderdagen, de regeling van de coördinatie, vaste verrekenprijzen en de keuze voor arbitrage of de overheidsrechter komen aan de orde.

Een ander punt van aandacht bij het schrijven van overeenkomsten is of het wenselijk is wel of niet af te wijken van bepalingen in de algemene voorwaarden? Hoe daarmee om te gaan? En wat als de opdrachtgever wel wil contracteren op basis van de UAV-GC 2005, maar toch eigenlijk voor specifieke onderdelen van de te verrichten werkzaamheden zelf meer invloed wil behouden, dan volgens de UAV-GC 2005 voorwaarden mogelijk is? Hier komt de term hybride contracten om de hoek kijken.

Van de adviserende jurist wordt maatwerk verlangd. Deze bijeenkomst helpt u bij dit echte juridische handwerk. Daarbij zullen, naast de informatie over de genoemde onderwerpen, ook algemene tips gegeven worden over het gesprek dat u met uw cliënt over deze onderwerpen voert en over het onderhandelingsgesprek met de beoogde wederpartij.
Deze bijeenkomst is interactief met mogelijkheden tot discussie en het stellen van vragen.

Programma

13.00 - 13.30 uur   ontvangst

13.30 - 15.00 uur   inleiding

15.00 - 15.15 uur   pauze

15.15 - 17.00 uur   vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Mr. M.A. Moolhuizen, advocaat / partner Van Doorne te Amsterdam 

Datum

Dinsdag 13 maart 2018

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

Meeting Center New Babylon, Anna van Buerenplein 29 te Den Haag 

Prijs

€ 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 30,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Privaatrechtelijk bouwrecht - bouwcontractenrecht

Niveau

Basis

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.