Studiemiddag Blockchain en het bouwrecht

Dinsdag 11 december 2018
Studiebijeenkomst | € 395,00 excl. BTW

Het kan u niet ontgaan zijn: de afgelopen tijd was blockchain-technologie volop in het nieuws. Blockchains zouden een radicaal nieuwe manier vormen om gegevens op te slaan, informatie te delen en overeenkomsten te sluiten. Veel van de toepassingen beogen een systeem te vervangen dat tot dusverre gebaseerd is op vertrouwen in een centrale autoriteit. Zo maakt blockchain-technologie het onder meer mogelijk om op veilige wijze financiële transacties te voltooien zonder enige tussenkomst van een bank als derde partij. Naast de banken zouden talloze derde partijen met vergelijkbare functies, denk bijvoorbeeld aan het notariaat, zich volgens de blockchain-optimisten zorgen moeten gaan maken. Maar zal het allemaal wel zo’n vaart lopen? Er zijn nog veel vragen over deze technologie en, zoals bij elke nieuwe technologie, loopt het recht altijd achter op de ontwikkeling. Daarom is het goed om nu al, in een vroeg stadium van die ontwikkeling, een kritische blik te werpen op de mogelijkheden, de wenselijkheid en de juridische knelpunten van deze technologie.

In deze bijeenkomst wordt dieper ingegaan op de technologie achter én het recht voor blockchains. Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen: de werking van een blockchain, de bestaande toepassingen, de positie binnen het Nederlandse recht en de mogelijke toepassingen binnen de bouw.

Programma

13.00 - 13.30 uur   ontvangst
13.30 - 15.00 uur   inleiding mr. J.J. Linnemann over blockchain in het algemeen
15.00 - 15.15 uur   pauze
15.15 - 16.45 uur   inleiding mr. V.H.M. van Os MSc over blockchain in het bouwrecht
16.45 - 17.00 uur   vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Linnemann portret
Mr. J.J. Linnemann

Advocaat/partner

Kennedy Van der Laan

van Os MSc portret
Mr. V.H.M. van Os MSc

Datum

Dinsdag 11 december 2018

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs

€ 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal 

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Privaatrechtelijk Bouwrecht, Bouwcontractenrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

40

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.