Studiemiddag Arbitrage en recht bij de RvA

Donderdag 14 december 2017
Studiebijeenkomst | € 395,00 excl. BTW

Procederen in de bouw gebeurt al meer dan een eeuw vaak in de vorm van arbitrages bij de Raad van Arbitrage. Wat maakt arbitreren bij de Raad in bouwrechtelijke geschillen, afgezien van de deskundigheid van arbiters, extra aantrekkelijk? Welke bijzondere mogelijkheden in arbitrages biedt de Raad?

In deze bijeenkomst wordt ervan uitgegaan dat u vertrouwd bent met arbitrages, al dan niet bij de Raad. Aan bod komen de ins en outs van het geïnstitutionaliseerde arbitraal hoger beroep bij de Raad, de werking van de Advies Raad (ook wel: Raad van Deskundigen genoemd), het Fast Track Bindend Advies. Verder komen de procesrechtelijke kanten van bouwrechtelijke onderwerpen aan de orde, zoals de complicaties bij toepassing van het leerstuk van de eigen schuld en de mede-aansprakelijkheid van de opdrachtgever en diens adviseurs (artikel 6:101 en 102 BW) en de gevolgen van de mogelijke invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. 

Na deze bijeenkomst bent u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen bij de Raad van Arbitrage.

Een zinvolle voorbereiding op deze bijeenkomst is het boek Processuele rechtspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw onder redactie van L.C. van den Berg, J.M. Henriquez, M.W. Kemmerling, L. Mundt, F. Ronner en S.J.H. Rutten (IBR 2016, € 24,95 incl. BTW). Als u naar aanleiding daarvan vragen heeft, kunt u die liefst vóór vrijdag 8 december 2017 bij onderwijs@ibr.nl inzenden en indien mogelijk komen deze aan de orde in de bijeenkomst. Op die wijze kan de inleider optimaal maatwerk leveren.

Programma

13.00 ­- 13.30 uur    ontvangst

13.30 -­ 15.00 uur    inleiding 

15.00 -­ 15.15 uur    pauze

15.15 -­ 17.00 uur    vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Mr. Y.R.R.R. de Mul, secretaris Raad van Arbitrage voor de Bouw te Utrecht en buitenpromovendus TU-Delft

Datum

Donderdag 14 december 2017

Tijdstip

13.30 ­- 17.00 uur

Locatie

Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99 te Utrecht

Prijs

€ 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Privaatrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.