Studiemiddag Actualiteiten algemene voorwaarden

Donderdag 15 juni 2017
Studiebijeenkomst | € 395,00 excl. BTW

Algemene voorwaarden spelen een centrale rol in het bouwcontractenrecht. Nationale en Europese ontwikkelingen ten aanzien van het leerstuk van algemene voorwaarden gaan razendsnel  en zijn niet altijd eenvoudig bij te houden.

In deze bijeenkomst wordt u meegenomen en weer bij de les gebracht betreffende o.a. de volgende onderwerpen:
• de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden (met bijzondere aandacht voor de battle of forms )
• de uitleg van de algemene voorwaarden (met bijzondere aandacht voor de cumulatieve verwijzing en de uitleg contra proferentem)
• de vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden (met bijzondere aandacht voor de terhandstellingsplicht en de onredelijk bezwarend-toets in het licht van de Europese Richtlijn oneerlijke bedingen).

Deze onderwerpen zullen diepgaand besproken worden aan de hand van recente rechtspraak en literatuur. Na afloop bent u weer helemaal op de hoogte en kunt u beoordelen of uw cliënten (en wellicht u zelf) ‘het goed doen’ wat betreft het incorporeren en opstellen van algemene voorwaarden in een contractuele relatie.

Programma

13.00 - 13.30 uur    ontvangst

13.30 - 15.30 uur    inleiding

15.30 - 15.45 uur    pauze

15.45 - 16.45 uur    vervolg inleiding

16.45 - 17.00 uur    vragen en afsluiting

Inleiders

Mr. drs. C.M.D.S. Pavillon, universitair hoofddocent verbintenissenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Datum

Donderdag 15 juni 2017

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

Regardz Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2 te Amersfoort

Prijs

€ 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Rechtsgebieden

Privaatrechtelijk bouwrecht - Bouwcontractenrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

36

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl. 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 95,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus evt. de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie, waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft 
facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient de deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus of om een publicatie te bestellen.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u of de gegevens van de andere deelnemers bij toelichting op het formulier te vermelden of per deelnemer een formulier in te vullen. Let op bij aanmelden meerdere bijeenkomsten gelden ook de opgegeven aantallen.