Studiedag UAV-GC 2005 - VOLGEBOEKT

Woensdag 14 februari 2018
Studiebijeenkomst | € 725,00 excl. BTW

Toepassing van de UAV-GC 2005 in de infrastructuur is inmiddels regel en ook in de B&U neemt de toepassing van de UAV-GC 2005 snel toe. Tijdens de uitvoering van werken ontstaan echter steeds vaker grote geschillen over de uitleg van het contract. Opdrachtgevers en aannemers blijken vaak sterk uiteenlopende visies te hebben op de wederzijdse verantwoordelijkheden.

In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de grootste problemen die optreden bij het werken onder vigeur van de UAV-GC 2005. Naast een algemene inleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde: de verdeling van de risico’s over beide partijen, de financiële bepalingen, de regeling van de termijnverlenging, de verstrekking van en aansprakelijkheid voor gegevens, de vergunningen, de kwaliteitsborging, de bodemgesteldheid, de wijzigingen, de oplevering, het onderhoud en de aansprakelijkheid van aannemer en opdrachtgever.

Tijdens deze bijeenkomst zal uitgebreid gelegenheid worden geboden voor discussie. De inleiders hebben jarenlange ervaring met het formuleren van contracten en het procederen op basis van de UAV-GC 2005.

Programma

09.00 - 09.30 uur    ontvangst

09.30 - 10.15 uur    algemene inleiding mr. R.G.T. Bleeker

10.15 - 11.15 uur    inleiding mr. W.J.M. Herber over verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer

11.15 - 11.30 uur    pauze

11.30 - 12.15 uur    inleiding mr. B. van der Zijpp over kwaliteitsborging

12.15 - 12.45 uur    inleiding mr. W.J.M. Herber over vergunningen

12.45 - 13.45 uur    lunch

13.45 - 14.45 uur    inleiding mr. R.G.T. Bleeker over wijzigingen en overige aanspraken

14.45 - 15.30 uur    inleiding mr. B. van der Zijpp over bodemgesteldheid

15.30 - 15.45 uur    pauze

15.45 - 16.15 uur    inleiding mr. B. van der Zijpp over oplevering en aansprakelijkheid na oplevering

16.15 - 16.45 uur    inleiding mr. R.G.T. Bleeker over onderhoud

16.45 - 17.00 uur    vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Mr. R.G.T. Bleeker en mr. B. van der Zijpp, beiden advocaat Rozemond Advocaten te Amsterdam en mr. W.J.M. Herber, jurist Juridisch Management Nederland B.V. te Houten en docent Bouwrecht

Datum

Woensdag 14 februari 2018

Tijdstip

9.30 - 17.00 uur

Locatie

Level Eleven, Stationsplein 51-53 te Amsterdam

Prijs

€ 725,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, lunch en boek ‘UAV-GC 2005. Over problemen bij het werken met geïntegreerde contracten’

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 40,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Privaatrechtelijk bouwrecht - Bouwcontractenrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

35

NOvA punten

6

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.