Studiedag PAS: hoe verder na het arrest van het Hof van Justitie?

Dinsdag 11 december 2018
Studiebijeenkomst | € 495,00 excl. BTW

Na de verwijzingsuitspraak van de Afdeling van 17 mei 2017 moest het oordeel van het Hof van Justitie EU over het PAS afgewacht worden: past het instrument, dat ontwikkelingsruimte mogelijk moet maken, wel binnen het Europeesrechtelijk kader? Na de zeer kritische conclusie van de A-G hangt het zwaard van Damocles boven de programmatische aanpak stikstof! Op 7 november 2018 zal het Hof van Justitie arrest wijzen, waarin geoordeeld wordt over de verenigbaarheid van het PAS met de Habitatrichtlijn. Van groot belang om u als omgevingsrecht jurist zowel over het arrest als over de vervolgmogelijkheden diepgaand te laten informeren.

 

Wat zijn de gevolgen voor diverse ruimtelijke processen, zoals (agrarische) gebiedsontwikkeling en bouw? Moet het PAS weer terug naar de tekentafel en op welke manier zou het PAS wel passend kunnen zijn binnen het stelsel van de Habitatrichtlijn? Wat zijn de alternatieven om ontwikkelingen toch mogelijk te maken? Tijdens de studiedag wordt uitgebreid ingegaan op onder meer maatregelen ter vermindering van stikstofdepositie, de relatie tussen kritische depositiewaarden en de ADC-toets en de overwegingen rondom het begrip project in de zin van de M.e.r.-richtlijn.

Daarbij is tevens veel ruimte voor interactie en discussie!

Programma

08.30 - 09.00 uur ontvangst
09.00 - 11.00 uur  inleiding mr. dr. R.H.W. Frins over het arrest van het HvJ EU
11.00 - 11.15 uur  pauze
11.15 - 13.15 uur  inleiding ir. N. Jeurink over de gevolgen van te veel stikstofdepositie voor natuur en hoe daarmee omgegaan kan worden
13.15 - 14.00 uur lunch
14.00 - 16.00 uur inleiding mr. dr. A.A. Freriks over gevolgen voor praktijk

Inleiders

mr. dr. A.A. Freriks, advocaat / partner ELEMENT Advocaten te Eindhoven, mr. dr. R.H.W. Frins, jurist omgevingsrecht Witteveen+Bos te Deventer en research fellow Radboud Universiteit Nijmegen en ir. N. Jeurink, sr. specialist natuurbescherming Tauw te Deventer

Datum

Dinsdag 11 december 2018

Tijdstip

9.00 - 16.00 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs

€ 495,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 30,00 excl. BTW

Doelgroep

• Advocatuur
• Academisch geschoolde(bedrijfs)juristen en ambtenaren
• Academisch geschoolde adviseurs bij adviesbureaus

Rechtsgebieden

Publiekrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

40

NOvA punten

6

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.