Studiedag Geluid en bodem (I en II)

Donderdag 11 oktober 2018
Studiebijeenkomst | € 695,00 excl. BTW

Deze studiedag bestaat uit twee dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan beide dagdelen genieten voorrang en krijgen korting.

Dagdeel: Geluid, waar moet ik allemaal rekening mee houden? (I)
Tijdens deze bijeenkomst wordt het huidige recht op het gebied van geluid voor zover van belang voor de gebiedsontwikkelingspraktijk, als uitgangspunt genomen. Hierbij komt belangrijke en actuele jurisprudentie aan bod. Daarnaast wordt ook ingegaan op de toekomstige regels, die zijn te vinden in de regelgeving in het kader van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten (AMvB’s) en het aanvullingsspoor geluid (Aanvullingswet Geluid en Aanvullingsbesluit Geluid). De inwerkingtreding van de Omgevingswet zal voor het thema geluid aanzienlijke veranderingen voor de praktijk tot gevolg kunnen hebben. Deze wijzigingen en veranderingen worden tijdens deze bijeenkomst met u doorgenomen.

Dagdeel: Bodem en ondergrond: hoe zit het nu en wat gaat er veranderen? (II) 
De bescherming en sanering van de bodem is bij veel bouwprojecten een belangrijk onderwerp. De huidige Wet bodembescherming uit 1987 kent publiek- en privaatrechtelijke instrumenten. De laatste jaren is de nadruk afgewend van (privaatrechtelijk) kostenverhaal en steeds meer op de publiekrechtelijke kant van goedkeuring van saneringsplannen en de saneringsplicht ex lege komen te liggen. Inmiddels kent de wet ook de mogelijkheid van een gebiedsgerichte aanpak, voor de situaties waar de gevalsgerichte aanpak door complexe verontreinigingen faalt. Op een en ander wordt, mede aan de hand van jurisprudentie en praktijksituaties uitgebreid ingegaan. Daarnaast beogen de (Invoeringswet) Omgevingswet, de Aanvullingswet bodem en het Aanvullingsbesluit bodem significante wijzigingen in de nu geldende systematiek te brengen. Deze Aanvullingswet is intussen aan de Tweede Kamer aangeboden en komt deze bijeenkomst daarom ook uitgebreider aan bod.

Programma

08.45 - 09.15 uur   ontvangst
09.15 - 10.50 uur   inleiding mr. R. Benhadi
10.50 - 11.10 uur   pauze
11.10 - 12.45 uur   vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting
12.45 - 13.30 uur   lunch
13.30 - 15.05 uur   inleiding prof. mr. G.A. van der Veen
15.05 - 15.25 uur   pauze
15.25 - 17.00 uur   vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Benhadi portret
Mr. R. Benhadi

Advocaat

Hekkelman Advocaten N.V.

van der Veen portret
Prof. mr. G.A. van der Veen

Advocaat/partner

AKD

Hoogleraar milieurecht

Rijksuniversiteit Groningen

Datum

Donderdag 11 oktober 2018

Tijdstip

9.15 - 17.00 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs

€ 695,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 50,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Publiekrechtelijk Bouwrecht

Niveau

Basis (I) / Verdieping (II)

Aantal deelnemers

16

NOvA punten

6

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.