Studiedag Interbestuurlijke verhoudingen bij gebiedsontwikkeling: de provincie komt al snel om de hoek kijken!

Woensdag 14 maart 2018
Studiebijeenkomst | € 345,00 excl. BTW

Een gebiedsontwikkeling heeft in een aantal gevallen een bovengemeentelijk karakter. Het kan zijn dat de beoogde ontwikkeling ligt op het grondgebied van twee of meer gemeenten en/of dat er een specifiek provinciaal belang, zoals leegstand, met de gebiedsontwikkeling is gemoeid. In het krachtenveld dat dan ontstaat, spelen de bevoegdheden van gemeenten en provincies en het interbestuurlijke toezicht vaak een belangrijke rol voor het welslagen van de noodzakelijke ruimtelijke planvorming. Dat blijkt ook uit het feit dat er jaarlijks weer de nodige rechtspraak over dit onderwerp verschijnt. Tijdens deze studiedag komen alle aspecten en actualiteiten van de bevoegdheidsverdeling en interbestuurlijk toezicht aan de orde. Besproken wordt wat deze regels kunnen inhouden en welke gevolgen zij hebben voor de ruimtelijke besluitvorming over bouwprojecten of gebiedsontwikkelingen.

In het eerste deel ligt de focus op subsidiariteit, proportionaliteit en wordt een introductie gegeven op de verhouding tussen de gemeentelijke ruimtelijke bevoegdheden en het provinciale instrumentarium. In het tweede deel wordt dieper ingegaan op de provinciale ruimtelijke verordening (inclusief de ontheffing), met bijzondere aandacht voor de regels omtrent (de afstemming van) de behoefte aan woningbouw en detailhandel.
In het derde deel is er aandacht voor de reactieve aanwijzing, proactieve aanwijzing en interbestuurlijk toezicht in de Awb.

Per onderdeel wordt tevens aandacht besteed aan de komende Omgevingswet en de wijze waarop het instrumentarium daarin is vormgegeven en de bevoegdheidsverdeling en interventiemogelijkheden is geregeld.

Programma

09.00 - 09.30 uur    ontvangst

09.30 - 11.00 uur    inleiding mr. dr. D. Korsse

11.00 - 11.15 uur    pauze

11.15 - 12.45 uur    inleiding mr. J.C. van Oosten

12.45 - 13.30 uur    lunch

13.30 - 15.00 uur    inleiding mr. dr. R. Kegge

Inleiders

Mr. dr. R. Kegge, universitair docent bestuursrecht en omgevingsrecht Universiteit Leiden, mr. dr. D. Korsse, advocaat Van der Feltz Advocaten te Den Haag en mr. J.C. van Oosten, advocaat Stibbe te Amsterdam

Datum

Woensdag 14 maart 2018

Tijdstip

9.30 - 15.00 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs

€ 345,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 30,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Publiekrechtelijk bouwrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

25

NOvA punten

4

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.