Modulaire Cursus Locatie- en vastgoedontwikkeling 2018

Donderdag 24 en 31 mei, 7, 14, 21 en 28 juni 2018
Cursus | € 2193,00 excl. BTW

Alle relevante aspecten van het publiek- en privaatrecht in één cursus

Nieuwe bouwprojecten dienen zich aan in de vorm van transformatie van gebouwen, als ‘echte’ nieuwbouw en als onderdeel van locatieontwikkeling. Groei- en krimplocaties vragen om aandacht.

In deze meerdaagse cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: introductie vastgoedrecht, hoofdlijnen grondbeleidsinstrumentarium, hoofdlijnen en systematiek van de omgevingsrechtelijke planvorming, hoofdlijnen uitvoering ruimtelijke ordening, staatssteun en aanbestedingsrecht, fiscale aspecten bij locatieontwikkeling en vastgoedfinanciering, eigendom, beperkte rechten: het binden van verplichtingen aan registergoederen, recht van koop van nieuwbouw onroerend goed, koop en levering van bestaand onroerend goed en samenwerkingsverbanden: personenvennootschappen en rechtspersonen.
Er wordt intensief en interactief een juridisch totaalbeeld geboden van wat er bij locatie- en vastgoedontwikkeling komt kijken. De docenten zijn afkomstig uit de praktijk en de wetenschap, zodat een goede mix van ervaringsdeskundigheid en theorie gewaarborgd is.

Deze cursus bestaat uit 6 dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; bij overtekening geldt: deelnemers aan alle dagen (hoe meer dagen, hoe hoger de voorrang en korting) genieten voorrang.

Prijs: € 430,- per dag excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal en (warme) snack 
Kortingsstaffel bij inschrijving:
6 dagen 15% (€ 2193,-)
5 dagen 10% (€ 1935,-)
4 dagen 6% (€ 1616,80)
3 dagen 4% (€ 1238,40)
2 dagen 2% (€ 842,80)

Aanmelding voor meerdere dagen kunt u op twee manieren doen: via "Inschrijven" bij de totale cursus en dan bij toelichting aangeven welke dagen u wilt volgen of elke dag selecteren en via "Inschrijven" toevoegen in het winkelwagentje. De korting wordt bij het factureren verwerkt.

Programma

De totale cursus beslaat 6 dagdelen, elk bestaande uit 4 college-uren.

 

12.30 - 13.00 uur    ontvangst met (warme) snack

13.00 - 15.00 uur    behandeling cursusonderdeel

15.00 - 15.30 uur    pauze

15.30 - 17.30 uur    behandeling cursusonderdeel
 
Dag I Donderdag 24 mei 2018
Introductie vastgoedrecht, het recht van locatieontwikkeling (1 uur) en hoofdlijnen grondbeleidsinstrumenten (3 uur) 
(Begrippen, kostenverhaal, gebruik van de Wet voorkeursrecht gemeenten, onteigeningswet en de regeling inzake grondexploitatie in de Wro bij locatieontwikkeling, doorkijk naar de Omgevingswet)
Docenten: prof. dr. ir. A.G. Bregman, bijzonder hoogleraar Bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen, sr. stafmedewerker Instituut voor Bouwrecht te Den Haag en research fellow ASRE en mr. J.F. de Groot, advocaat Houthoff Buruma te Amsterdam
 

Dag II Donderdag 31 mei 2018
Hoofdlijnen en systematiek van de omgevingsrechtelijke planvorming (2 uur) 
(Omgevingsrechtelijke plannen op grond van de Wro en de Crisis- en herstelwet bij locatieontwikkeling, in het perspectief van de Omgevingswet)
Docent: mr. W.C.F van Gelder, sr. expert omgevingsrecht, Gemeente Utrecht en adviseur Van Gelder Omgevingsrecht te Utrecht

Hoofdlijnen uitvoering ruimtelijke ordening (2 uur) 
(Wabo, planologische maatregelen en vergunningverlening bij locatieontwikkeling, kruimelvergunning, doorkijk naar de Omgevingswet)
Docent: mr. B. Rademaker, beleidscoördinator Ministerie van Infrastructuur en Milieu te Den Haag en docent
 

Dag III Donderdag 7 juni 2018
Staatsteun en aanbestedingsrecht (2 uur) 
(Staatssteun, aanbestedingsrecht en aanbestedingsplichtige opdrachten, toegesneden op de praktijk)
Docent: prof. dr. ir. A.G. Bregman, bijzonder hoogleraar Bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen, sr. stafmedewerker Instituut voor Bouwrecht te Den Haag en research fellow ASRE

Fiscale aspecten bij locatieontwikkeling en vastgoedfinanciering (2 uur) 
(Overdrachtsbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, hypotheekrecht)
Docent: mr. R.W.J.J. de Win, beiden advocaat-belastingkundige Van Doorne N.V. te Amsterdam
 

Dag IV Donderdag 14 juni 2018
Eigendom en beperkte rechten: het binden van verplichtingen aan registergoederen (4 uur) 
(Vergelijking en toepassingsmogelijkheden van de beperkte rechten die op onroerend goed gevestigd kunnen worden)
Docent: mr. F.J. Vonck, universitair docent notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen en professional support lawyer Vastgoed Loyens en Loeff N.V. te Amsterdam
 

Dag V Donderdag 21 juni 2018
Recht van koop van nieuwbouw onroerend goed (2 uur)
(Consumenten koop-/aannemingsovereenkomst, garantie- en waarborgregeling)
Docent: mr. S.J.H. Rutten, advocaat HabrakenRutten Advocaten te Rotterdam

Koop en levering van bestaand onroerend goed (2 uur) 
(Conformiteit, a-b-c-contracten)
Docent: mr. J.J. Dammingh, universitair hoofddocent Burgerlijk (proces)recht Radboud Universiteit Nijmegen
 

Dag VI Donderdag 28 juni 2018
Samenwerkingsverbanden: personenvennootschappen (2 uur)
(Maatschap, V.O.F. en C.V.)
Docent: Mr. C.A. de Zeeuw, notaris en mr. E.A. de Vries advocaat, beiden bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te Den Haag

Samenwerkingsverbanden: rechtspersonen (2 uur)
(B.V., N.V., oprichtingsformaliteiten, aansprakelijkheidsgevolgen en afscheidsregelingen)
Docent: Mr. C.A. de Zeeuw, notaris Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te Den Haag

Inleiders

Prof. dr. ir. A.G. Bregman, mr. J.J. Dammingh, mr. W.C.F van Gelder, mr. J.F. de Groot, mr. B. Rademaker, mr. S.J.H. Rutten, mr. F.J. Vonck, mr. E.A. de Vries, mr. R.W.J.J. de Win en mr. C.A. de Zeeuw

Datum

Donderdag 24 en 31 mei, 7, 14, 21 en 28 juni 2018

Tijdstip

13.00 - 17.30 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs

€ 2193,00 excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal en (warme) snack 

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 150,00 excl. BTW

Doelgroep

• Advocatuur

• Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren, projectleiders en adviseurs bij zowel overheden als marktpartijen (projectontwikkelaars, bouwondernemingen en corporaties)

Rechtsgebieden

Publiekrecht/privaatrecht

Niveau

Basis

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

24

Opmerkingen

Aanbevolen Literatuur: Juridisch Handboek bij Gebiedsontwikkeling (€ 54,95 incl. BTW) en Praktijkboek koop-/aannemingsovereenkomst (€ 42,95 incl. BTW) zijn los te bestellen.

 

Certificaat: Na de cursus zal een certificaat van deelname digitaal worden toegezonden. Presentielijsten dienen zowel voor als na elke bijeenkomst te worden getekend.

 

Evaluatie: Na afloop door deelnemers d.m.v. formulier in te vullen.

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl. 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.