Modulaire Cursus Appartementsrecht 2018 - Veranderend gebruik: noodzakelijke wijzigingen van de splitsingsakte en statuten, wetswijzigingen - Dag III

Woensdagmiddag 14 november 2018
Cursus | € 430,00 excl. BTW

Het appartementsrecht biedt eigenaren van onroerend goed vele mogelijkheden om flexibel met eigendom om te gaan. Appartementsrecht gaat niet alleen over appartementsrechten ten behoeve van woningbouw, maar ook om rechten ten behoeve van tal van andere economische doeleinden.
Die flexibiliteit wordt door steeds meer eigenaren ontdekt. Het appartementsrecht is ook in beweging. Er verschijnt veel rechtspraak over en daarnaast zijn er de wijziging van het Modelreglement (ook van belang voor bestaande reglementen!) en de Wet Verbetering Functioneren VvE’s. 

In dit dagdeel worden de volgende onderwerpen behandeld: gebruik gemeenschappelijke gedeelten, op- en aanbouw, bestemming en gebruik en Airbnb.

Naast dit onderwerp komen in deze modulaire meerdaagse cursus ook de zakenrechtelijke vormgeving van gebiedsontwikkeling, de rol van het appartementsrecht, overdracht en bezwaring, inhoud splitsingsreglement en huishoudelijke reglement, organen van de VvE (Dag I), de praktijk van het appartementsrecht en gemengde complexen (Dag II) en naleving van de splitsingsakte: procesrechtelijke aspecten van het appartementsrecht (Dag IV) aan de orde.

In de bijeenkomsten wordt voortdurend de link gelegd tussen de (aangepaste) regelingen en de huidige praktijk. De cursus is dan ook van belang voor een ieder die met VvE’s te maken heeft, want de gewijzigde regelingen hebben ook consequenties voor bestaande regelingen binnen VvE’s. 

Deze cursus bestaat uit vier dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; bij overtekening geldt: deelnemers aan alle dagen (hoe meer dagen, hoe hoger de voorrang en korting) genieten voorrang.

Programma

12.30 - 13.00 uur    ontvangst met snack

13.00 - 15.00 uur    behandeling cursusonderdeel

15.00 - 15.30 uur    pauze

15.30 - 17.30 uur    behandeling cursusonderdeel

Inleiders

Mr. H.J.G. Braakhuis, advocaat Rijssenbeek Advocaten te Arnhem

Datum

Woensdagmiddag 14 november 2018

Tijdstip

13.00 - 17.30 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs

€ 430,00 excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal en lunchsnack

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen
•    Academisch geschoolde juridisch medewerkers van gemeentelijke grondbedrijven en van woningcorporaties

Niveau

Basis

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

4

Opmerkingen

Toelating

Het is mogelijk om op onderdelen van de cursus in te schrijven. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst.
 

Certificaat 

Na de cursus zal u een certificaat van deelname digitaal worden toegezonden. Presentielijsten dienen zowel voor als na elke bijeenkomst te worden getekend.

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl. 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering kan kosteloos geschieden tot uiterlijk 1 oktober 2018. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Indien wordt geannuleerd na bovengenoemd tijdstip is het gehele cursusgeld verschuldigd. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.