Modulaire Cursus Algemeen Aanbestedingsrecht 2018 - Hoofdlijnen aanbestedingsrecht - Dag I

Donderdag 1 november 2018
Cursus | € 460,00 excl. BTW

Tijdens deze bijeenkomst wordt een uitgebreide inleiding op het aanbestedingsrecht gegeven. Begonnen wordt met een uiteenzetting van algemene beginselen van het aanbestedingsrecht. Vervolgens passeren de volgende onderwerpen de revue: wat is een aanbestedingsplichtige opdracht; welke opdrachtgevers zijn aanbestedingsplichtig; welke uitzonderingen zijn er op de aanbestedingsplicht; welke procedures zijn er; wat is de rol van de Gids Proportionaliteit? Ook het specificeren van een opdracht, beroep op derden en Best Value Procurement komen aan de orde.

Deze basiscursus (6 dagdelen) is bedoeld als eerste grondige kennismaking met het aanbestedingsrecht. Naast dit onderwerp komt ook aan de orde: procedures en criteria (Dag II), inschrijving en gunning (Dag III), rechtsbescherming in aanbestedingsgeschillen en bij aanbestedingen (Dag IV)uitzonderingen op de aanbestedingsplicht en aanbesteden bij gebiedsontwikkeling (Dag V) en afsluitend aanbestedingsrecht in de praktijk (Dag VI).

Deze cursus bestaat uit zes dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; bij overtekening geldt: deelnemers aan alle dagen (hoe meer dagen, hoe hoger de voorrang en korting) genieten voorrang.

Prijs: € 460,-­ excl. BTW incl. dagschotel en digitaal studiemateriaal per dagdeel 
Kortingsstaffel bij inschrijving:
6 dagen 15% (€ 2346,-­)
5 dagen 10% (€ 2070,­-)
4 dagen 6% (€ 1729,60)
3 dagen 4% (€ 1324,80)
2 dagen 2% (€ 901,60)
Papieren exemplaar studiemateriaal: € 25,-­ excl. BTW per dagdeel

Aanmelding voor meerdere dagen kunt u op twee manieren doen: via "Inschrijven" bij de totale cursus en dan bij toelichting aangeven welke dagen u wilt volgen of elke dag selecteren en via "Inschrijven" toevoegen in het winkelwagentje. De korting wordt door ons berekend.

Programma

15.30 ­- 16.00 uur    ontvangst

16.00 ­- 18.00 uur    behandeling cursusonderdeel

18.00 ­- 19.00 uur    dagschotel

19.00 ­- 21.00 uur    vervolg behandeling cursusonderdeel

Inleiders

Mr. C.R.V. Wehrmeijer-Lagendijk en mr. J.F. van Nouhuys, beiden advocaat Straatman Koster Advocaten B.V. te Rotterdam

Datum

Donderdag 1 november 2018

Tijdstip

16.00 ­- 21.00 uur

Locatie

Regardz La Vie, Sint Jacobsstraat 61 te Utrecht

Prijs

€ 460,00 excl. BTW incl. dagschotel en digitaal studiemateriaal per dagdeel

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren die met aanbestedingen te maken hebben of zullen krijgen. De cursus staat uitdrukkelijk open voor alle juristen ongeacht of zij werkzaam zijn in de bouw of in een andere sector en ongeacht of zij werkzaam zijn bij een aanbestedende dienst of aan de zijde van de aanbieders.

Rechtsgebieden

Aanbestedingsrecht

Niveau

Basis

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

4

Opmerkingen

Toelating:
Het is mogelijk om op onderdelen van de cursus in te schrijven. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst.

 

Certificaat: Na de cursus zal u een certificaat van deelname digitaal worden toegezonden. Presentielijsten dienen zowel voor als na elke bijeenkomst te worden getekend.

 

Examen: Alleen deelnemers aan alle dagdelen mogen deelnemen aan het schriftelijke examen. Het examen is facultatief en zal in januari 2019 worden afgenomen. De examenvragen worden per e­mail toegestuurd. U heeft 3­-4 weken de tijd om het examen te maken en per e­mail te retourneren. In maart 2019 volgt de uitslag door het toesturen van een diploma.

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl. 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering kan kosteloos geschieden tot uiterlijk 1 oktober 2018. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Indien wordt geannuleerd na bovengenoemd tijdstip is het gehele cursusgeld verschuldigd. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.