Lunchbijeenkomst Dienstenrichtlijn en regulering detailhandel

Vrijdag 16 maart 2018
Overig | € 235,00 excl. BTW

Op 13 januari 2016 stelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie over de toepasselijkheid van de Europese Dienstenrichtlijn op brancheringsregelingen voor detailhandel in bestemmingsplannen. Aanleiding daarvoor was een beroep tegen een bestemmingsplan in Appingedam dat reguliere detailhandel niet toestond in een gebied aangewezen voor volumineuze detailhandel. Appellant, een vastgoedeigenaar, wilde ter plaatse een pand verhuren aan een schoenen- en kledingwinkel, wat het bestemmingsplan juist verbood. De vastgoedeigenaar betoogde onder meer dat de Dienstenrichtlijn van toepassing is op deze bestemmingsplanregeling en dat de regeling in strijd is met de Dienstenrichtlijn. 
In zijn arrest van 30 januari 2018 heeft (de Grote Kamer van) het Hof (onder meer) de prejudiciële vragen van de Afdeling beantwoord: de Dienstenrichtlijn is van toepassing op de regulering van detailhandel in goederen in bestemmingsplannen. 

Tijdens deze Hot Topic-lunchbijeenkomst wordt het arrest behandeld en wordt besproken in hoeverre dat arrest de Nederlandse ruimtelijke ordeningspraktijk van detailhandelsordening zal veranderen. 

Uiteraard bestaat ruimschoots de gelegenheid om daarover met elkaar in discussie te gaan.

Programma

11.00 - 11.15 uur ontvangst

11.15 - 12.15 uur inleiding

12.15 - 12.30 uur broodjeslunch

12.30 - 13.30 uur inleiding
 

Inleiders

Mr. J.C. van Oosten, advocaat Stibbe te Amsterdam

Datum

Vrijdag 16 maart 2018

Tijdstip

11.15 - 13.30 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs

€ 235,00 excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal en lunch

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur 
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

2

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl. 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.