Modulaire Cursus Algemeen Aanbestedingsrecht 2019

6 dagdelen najaar 2019
Cursus | € 2346,00 excl. BTW

Indien u interesse heeft in deze cursus dan kunt u een mail sturen naar onderwijs@ibr.nl. Zodra het programma gereed is zullen wij u die toesturen.

 

In deze modulaire cursus (6 dagdelen) wordt een overzicht van het hele aanbestedingsrecht geboden, bedoeld voor de algemene aanbestedingspraktijk, dus van belang voor de aanbesteding van bouw gerelateerde opdrachten en alle andere opdrachten. Deze basiscursus is bedoeld als eerste grondige kennismaking met het aanbestedingsrecht. In deze cursus worden de grote thema’s behandeld door docenten met veel ervaring in de aanbestedingspraktijk, uiteengezet in interactieve colleges. Waarbij in de eerste dag een introductie van het aanbestedingsrecht wordt gegeven, daarna in de opvolgende dagen dieper wordt ingegaan op een aantal belangrijke onderwerpen om tot slot in de laatste dag de praktijk te behandelen. Geadviseerd wordt de colleges tevoren voor te bereiden aan de hand van het digitale studiemateriaal.

De volgende onderwerpen komen aan de orde: hoofdlijnen aanbestedingsrecht, uitzonderingen op de aanbestedingsplicht, aanbesteden bij gebiedsontwikkeling, procedures, criteria, inschrijving, gunning, rechtsbescherming in aanbestedingsgeschillen en bij aanbesteding en afsluitend aanbestedingsrecht in de praktijk.

Deze cursus bestaat uit zes dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; bij overtekening geldt: deelnemers aan alle dagen (hoe meer dagen, hoe hoger de voorrang en korting) genieten voorrang.

Prijs: € 460,- excl. BTW incl. dagschotel, digitaal studiemateriaal per dagdeel alsmede het examen
Kortingsstaffel bij inschrijving:
6 dagen 15% (€ 2346,-)
5 dagen 10% (€ 2070,-)
4 dagen 6% (€ 1729,60)
3 dagen 4% (€ 1324,80)
2 dagen 2% (€ 901,60)
Papieren exemplaar studiemateriaal: € 25,- excl. BTW per dagdeel

Programma

Programma 2019 is nog niet gereed. Er kunnen ten opzichte van 2018 wijzigingen plaatsvinden.

15.30 - 16.00 uur ontvangst

16.00 - 18.00 uur behandeling cursusonderdeel

18.00 - 19.00 uur dagschotel

19.00 - 21.00 uur behandeling cursusonderdeel

 

Dag I Donderdag 1 november 2018
Hoofdlijnen aanbestedingsrecht (4 uur)
(Bronnen, regelgeving, plaats in het recht, beginselen van aanbestedingsrecht, Aanbestedende diensten, aanbestedingsplichtige opdrachten)
Docenten: Mr. C.R.V. Wehrmeijer-Lagendijk en mr. J.F. van Nouhuys, beiden advocaat Straatman Koster Advocaten B.V. te Rotterdam
 

Dag II Donderdag 8 november 2018
Procedures (2 uur)
(Uitleg van de openbare en niet-openbare procedures, aanbesteding van een raamovereenkomst, mededingingsprocedure met onderhandelingen, concurrentiegerichte dialoog, innovatiepartnerschap, het dynamisch aankoopsysteem, de elektronische veiling en de procedure voor een prijsvraag)
Docent: Mr. B.J.H. Blaisse-Verkooyen, advocaat Pot Jonker Advocaten N.V. te Haarlem

Criteria (2 uur)
(Uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria)
Docent: Mr. R.G.T. Bleeker, advocaat Rozemond Advocaten te Amsterdam
 

Dag III Donderdag 15 november 2018
Inschrijving (2 uur)
(Ongeldige inschrijving, voorwaardelijke inschrijving, fouten bij inschrijving (veel voorkomende, hoe te voorkomen, wanneer (nog) te herstellen))
Docent: Mr. J.H.C.A. Muller, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag

Gunning (2 uur)
(Criteria, systematiek en beoordeling van de criteria)
Docent: Mr. M.M. Fimerius, advocaat AKD te Eindhoven
 

Dag IV Donderdag 22 november 2018
Rechtsbescherming in aanbestedingsgeschillen (2 uur)
(Openbaarmaking, motivering, verschillende procedures, belanghebbende, vorderingen, voegen en tussenkomen, rechtelijke toetsing)
Docent: Mr. J.W.A. Meesters, advocaat Houthoff te Amsterdam

Rechtsbescherming bij aanbestedingen (2 uur)
(Historie, richtlijnen, rechtsverwerking, gunning, opschortende termijn) 
Docent: Mr. G. ’t Hart, bedrijfsjurist Boskalis Nederland B.V. te Rotterdam
 

Dag V Donderdag 29 november 2018
Uitzonderingen op de aanbestedingsplicht (2 uur)
(Verlicht regime, onder de drempel aanbesteden, concessies en in-house aanbesteding) 
Docent: Mr. R.S. Damsma, advocaat Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam

Aanbesteden bij gebiedsontwikkeling (2 uur)
Docent: Mr. G.J. Huith, advocaat Croon Advocaten te Den Haag
 

Dag VI Donderdag 13 december 2018
Aanbestedingsrecht in de praktijk (4 uur)
(Informatie uitwisseling voorafgaande aan de inschrijving, de dialoogrondes, gunnen op waarde, ontwikkeling van goede selectie- en gunningscriteria, efficiency en beperking van transactiekosten en wijziging na gunning)
Docenten: Mr. P.F.C. Heemskerk en mr. J.M.E. Yilmaz, beiden advocaat CMS Nederland te Utrecht

Inleiders

Mr. B.J.H. Blaisse-Verkooyen, mr. R.G.T. Bleeker, mr. R.S. Damsma, mr. M.M. Fimerius, mr. G. ‘t Hart, mr. P.F.C. Heemskerk, mr. G.J. Huith, mr. J.W.A. Meesters, mr. J.H.C.A. Muller, mr. J.F. van Nouhuys, mr. C.R.V. Wehrmeijer-Lagendijk en mr. J.M.E. Yilmaz

Datum

6 dagdelen najaar 2019

Tijdstip

16.00 - 21.00 uur

Locatie

Utrecht

Prijs

€ 2346,00 excl. BTW incl. dagschotel, digitaal studiemateriaal alsmede het examen

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 150,00 excl. BTW

Doelgroep

• Advocatuur

• Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren die met aanbestedingen te maken hebben of zullen krijgen. De cursus staat uitdrukkelijk open voor alle juristen ongeacht of zij werkzaam zijn in de bouw of in een andere sector en ongeacht of zij werkzaam zijn bij een aanbestedende dienst of aan de zijde van de aanbieders.

Rechtsgebieden

Privaatrecht

Niveau

Basis

Aantal deelnemers

35

NOvA punten

24

Opmerkingen

Toelating

Het is mogelijk om op onderdelen van de cursus in te schrijven. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst.
 

Certificaat 

Na de cursus zal u een certificaat van deelname digitaal worden toegezonden. Presentielijsten dienen zowel voor als na elke bijeenkomst te worden getekend.
 

Examen

Alleen deelnemers aan alle dagdelen mogen deelnemen aan het schriftelijke examen. Het examen is facultatief en zal in januari 2019 worden afgenomen. De examenvragen worden per e­mail toegestuurd. U heeft 3-­4 weken de tijd om het examen te maken en per e­mail te retourneren. In maart 2019 volgt de uitslag door het toesturen van een diploma.

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl. 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering kan kosteloos geschieden tot uiterlijk 1 oktober 2018. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Indien wordt geannuleerd na bovengenoemd tijdstip is het gehele cursusgeld verschuldigd. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.