Actualiteitencollege Wabo

Vrijdagmiddag 23 maart 2018
Actualiteiten college | € 435,00 excl. BTW

In dit actualiteitencollege wordt u in één middag bijgepraat over de actuele jurisprudentie- en wetgevingsontwikkeling op het terrein van de Wabo, bijlage II bij het Bor (vergunningvrij bouwen en de planologische kruimellijst) en de Mor.

In het digitale studiemateriaal wordt een overzicht van jurisprudentiesamenvattingen gegeven van relevante uitspraken van het afgelopen jaar. Het accent ligt op de omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, ruimtelijke ordening en de monumentenactiviteit. Tegelijkertijd wordt aandacht besteed aan relevante bestuursprocesrechtelijke jurisprudentie. Doorlopend zullen er relaties worden gelegd met de Omgevingswet (Stb. 2016, nr. 156).

Bij de deelnemers wordt basiskennis van de Wabo, Wro en van de bouwparagraaf van de Woningwet verondersteld. Neem uw (digitale) wetboek mee naar deze bijeenkomst!

Programma

12.15 - 13.00 uur    ontvangst met lunch

13.00 - 15.00 uur    inleiding

15.00 - 15.15 uur    pauze

15.15 - 17.15 uur    vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Prof. mr. A.G.A. Nijmeijer, hoogleraar bestuursrecht Radboud Universiteit Nijmegen en adviseur Hekkelman Advocaten en mr. ing. B. Rademaker, beleidscoördinator Ministerie van Infrastructuur en Milieu te Den Haag en docent

Datum

Vrijdagmiddag 23 maart 2018

Tijdstip

13.00 - 17.15 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs

€ 435,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Juridisch geschoolde ambtenaren bouw- en woningtoezicht, vergunningverleners, Wabo-coördinatoren en medewerkers ruimtelijke ordening bij gemeenten
•    Juridisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Rechtsgebieden

Publiekrechtelijk bouwrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

60

NOvA punten

4

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.