Actualiteitencollege Kabels en leidingen

Donderdagmiddag 12 juli 2018
Actualiteiten college | € 245,00 excl. BTW

In ons land ligt plm. 2 miljoen kilometer aan ondergrondse kabels en leidingen. Jaarlijks ontstaan aan deze netten door 'grondroeringen' (nog steeds) plm. 40.000 schades.  

Na de invoering van de WION; het daarop gebaseerde uitvoeringsbesluit BION en de door de sector opgestelde Richtlijn Zorgvuldig Graven (CROW 250, inmiddels vervangen door CROW 500) is veel verwarring ontstaan over de precieze inhoud en hiërarchische verhoudingen tussen deze (deels met elkaar strijdige) voorschriften. 

De Hoge Raad heeft daaraan zojuist een einde gemaakt met een richtinggevend arrest: HR 25 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:772 (Liander/Paape).

In dit actualiteitencollege zal eerst het juridisch kader worden geschetst zoals dat in wetgeving en  jurisprudentie is gevormd. Vervolgens zal het arrest worden geanalyseerd en zullen de door de Hoge Raad gegeven regels in het geschetste kader worden ingepast.

Docent is mr F.I.S.A.L. van Velsen (Van Velsen & Van Velsen advocaten) die samen met mr. dr. F.J. van Velsen, auteur van het handboek  'Aansprakelijkheid bij leidingschades' (IBR Bouwrecht Monografieën nr 33) het arrest heeft uitgelokt, zodat u uit de eerste hand  wordt geïnformeerd.

Programma

14.30 - 15.00 uur ontvangst
15.00 - 17.00 uur inleiding, vragen en afsluiting

Datum

Donderdagmiddag 12 juli 2018

Tijdstip

15.00 - 17.00 uur

Locatie

IBR, Anna van Buerenplein 47 te Den Haag

Prijs

€ 245,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

Academisch geschoolde juristen, werkzaam bij:
•    Advocatuur
•    Netbeheerders
•    Grondroerders
•    Overheden
•    Projectontwikkelaars

Rechtsgebieden

Privaatrechtelijk bouwrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

15

NOvA punten

2

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.