Actualiteitencollege Jurisprudentie Omgevingsrecht

Donderdagmiddag 11 mei 2017
Actualiteiten college | € 405,00 excl. BTW

Het omgevingsrecht blijft volop in beweging. Nieuwe wetgeving en jurisprudentie volgen elkaar in hoog tempo op. In dit actualiteitencollege wordt een aantal relevante ontwikkelingen behandeld. Het accent ligt op een bespreking van recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zo kunnen een of meerdere van de volgende actualiteiten aan de orde komen:
•    Wabo-perikelen
•    bestemmingsplan (waaronder: overgangsrecht, de ladder van art. 3.1.6, lid 2 Bro, voorwaardelijke verplichtingen en vertrouwensbeginsel)
•    relativiteit
•    planschade
•    handhaving

Van de te bespreken onderwerpen wordt ongeveer twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst concrete informatie toegezonden per e-mail - in combinatie met een downloadmogelijkheid - en/ of per post. Tot 1 mei 2017 bestaat de mogelijkheid om actuele onderwerpen aan te dragen voor te behandelen jurisprudentie. U kunt dit mailen naar onderwijs@ibr.nl.

Programma

13.00 - 13.30 uur    ontvangst

13.30 - 15.00 uur    inleiding prof. mr. P.J.J. van Buuren

15.00 - 15.15 uur    pauze

15.15 - 16.45 uur    inleiding mr. J. Hoekstra

16.45 - 17.00 uur    vragen en afsluiting

Inleiders

Prof. mr. P.J.J. van Buuren, staatsraad, lid Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State te Den Haag en hoogleraar bestuursrecht Universiteit Utrecht en mr. J. Hoekstra, staatsraad, lid Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State te Den Haag

Datum

Donderdagmiddag 11 mei 2017

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs

€ 405,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 50,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Publiekrechtelijk bouwrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

50

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 115,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus evt. de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie, waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft 
facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient de deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus of om een publicatie te bestellen.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u of de gegevens van de andere deelnemers bij toelichting op het formulier te vermelden of per deelnemer een formulier in te vullen. Let op bij aanmelden meerdere bijeenkomsten gelden ook de opgegeven aantallen.