Actualiteitencollege Jurisprudentie omgevingsrecht

Vrijdagmiddag 13 juli 2018
Actualiteiten college | € 405,00 excl. BTW

Het omgevingsrecht blijft volop in beweging. Nieuwe wetgeving en jurisprudentie volgen elkaar in hoog tempo op. In dit actualiteitencollege wordt een aantal relevante ontwikkelingen behandeld. Het accent ligt op een bespreking van recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zo kunnen een of meerdere van de volgende actualiteiten aan de orde komen:
•    Waboperikelen
•    bestemmingsplan (waaronder: overgangsrecht, de ladder van art. 3.1.6, lid 2 Bro, voorwaardelijke verplichtingen en vertrouwensbeginsel)
•    relativiteit
•    planschade
•    handhaving

Van de te bespreken onderwerpen wordt ongeveer twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst concrete informatie toegezonden per email  in combinatie met een downloadmogelijkheid en/of per post. Tot 1 juli 2018 bestaat de mogelijkheid om actuele onderwerpen aan te dragen voor te behandelen jurisprudentie. U kunt dit mailen naar onderwijs@ibr.nl.

Programma

13.00 - 13.30 uur    ontvangst

13.30 - 15.00 uur    inleiding prof. mr. P.J.J. van Buuren, mr. M.M. van Driel en mr. J. Hoekstra

15.00 - 15.15 uur    pauze

15.15 - 17.00 uur    vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Prof. mr. P.J.J. van Buuren,oud-staatsraad en Emeritus hoogleraar Ruimtelijk bestuursrecht Universiteit Utrecht, mr. M.M. van Driel, Sr. Jurist Raad van State te Den Haag en mr. J. Hoekstra, staatsraad / lid Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State te Den Haag

Datum

Vrijdagmiddag 13 juli 2018

Tijdstip

13.30 17.00 uur

Locatie

Regardz La Vie, Sint Jacobsstraat 61 te Utrecht

Prijs

€ 405,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Publiekrechtelijk bouwrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

40

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.