Actualiteitencollege Jurisprudentie appartementsrecht

Dinsdagmiddag 29 januari 2019
Actualiteiten college | € 435,00 excl. BTW

Wekelijks worden door rechters uitspraken gedaan die van belang zijn voor de praktijk van het appartementsrecht. Dat zijn er te veel om zelf allemaal (goed) bij te houden. Dank zij deze bijeenkomst bent u weer helemaal up-to-date met uw kennis over het appartementsrecht.

Aan de hand van recente ontwikkelingen en uitspraken van de laatste jaren zullen o.a. aan de orde komen:
• de uitleg van de akte van splitsing en splitsingstekening;
• de procedure tot vervangende machtiging op grond van art. 5:121 BW;
• de procedure tot vernietiging van besluiten op grond van art. 5:130 BW;
• de bestemming (bv. AirBnB) en het van de bestemming afwijkend gebruik van de privégedeelten;
• het gebruik en de ingebruikgeving van de gemeenschappelijke gedeelten;
• de Vereniging van Eigenaars en haar organen en commissies;
• eerste ervaringen met het Modelreglement 2017;
• inzagerecht.

Aanbevolen publicatie: De model-splitsingsreglementen toegelicht (2e druk), IBR 2018, € 49,95 incl. BTW

Programma

12.30 - 13.00 uur ontvangst met (warme) snack
13.00 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.15 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Braakhuis portret
Mr. H.J.G. (Hubert) Braakhuis

Advocaat

Rijssenbeek Advocaten

Vermeulen-Jonkers portret
Mr. J.A. (Anne) Vermeulen-Jonkers

Advocaat

Rijssenbeek Advocaten

Datum

Dinsdagmiddag 29 januari 2019

Tijdstip

13.00 - 17.15 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs

€ 435,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en (warme) snack

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 30,00 excl. BTW

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Rechtsgebieden

Privaatrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

35

NOvA punten

4

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.